Twijfel?

Bijna vergeten. Heb dan ook weinig tot niets te melden. Een dag niet gelachen en ook dat heb ik niet gedaan. Dus dat betekent dat ik vandaag niet geleefd heb. Maar ook dat durf ik te betwijfelen. En waar ik even weifel, haal ik dit keer niet in. Hooguit om vijf centen op een liter benzine te winnen. Want dat dit geregeld op de vrijdag plaats vindt, dat heb ik wel in mijn systeem gezet. Maar veel andere dingen daarin handel ik naar bevinden. Op zich geen bezwaar, hooguit dat ik dan wel eens tegen de belangen van een ander ga handelen. Maar ook daar valt goed mee te leven. Al met al geen bericht en dat dit in de regel vaak een goed bericht is…

Ook daar twijfel ik niet aan.