Re-actie.

Hij keek omhoog en vergat naar beneden te kijken, hetgeen hem niet verbaasde. Dacht daar het zijne van en vervolgde zijn weg op zoek naar wat nieuws. Dat hij daar per ongeluk terecht was gekomen, ook daar was absoluut geen sprake van, hij was van plan om zijn licht op te gaan steken bij de afdeling elektronica. Want je weet maar nooit of er iets in de aanbieding was en indien dit het geval, was hij van plan om zijn slag te slaan. Helaas liep het even anders en van de weeromstuit liet hij zijn wilde plan varen. Geen boot te bekennen, hoewel het Kanaal zich op een tiental meters van het gebouw bevond.

Hij nam de brug en vroeg zich af wat Ringers daarmee te maken kon hebben. Heel simpelweg was daar geen cacaoboon meer te vinden en door het feit dat de bonen getroffen waren door een slechte oogst, stegen de prijzen voor een enkele boon de verpakking uit. Hetgeen de producenten op hun eigen manier wisten op te lossen: de verpakkingen bleven hetzelfde, alleen de inhoud werd een stuk minder.

Komt dit gegeven je bekend voor? Welzeker. Want vele producenten van levensmiddelen voeren al een tijdlang dit beleid. Heeft iets te maken met schrale winsten, aandeelhouders die zitten te broeden op andere aandelen en waar de prijs van benzine waarschijnlijk nog meer de hoogte ingaat, maakt Kaag de balans op. Niet van haar toekomst, maar zij heeft nu eenmaal nog rekenschap te geven sinds de val.

Geen actie dus en ook een reactie blijft uit!