Nieuw elan.

De fase van ‘een kennelijke staat van ontbinding’ lijkt voor een belangrijk deel achter de rug. Het ziet er naar uit dat het gepoedel bij een wasbak de langste tijd heeft gehad en dat een nieuwe staat van elan ons tegemoet lacht. En dat dit met de mogelijke kleine ergernissen gepaard is gegaan, het feit dat er deze week weer gebruik kan worden gemaakt van een douche, een toilet en van een recent aangekocht wasmeubel maakt het een en ader goed. Op een paar kleien details na: waar laat je de handdoeken, en waar zullen de gebruikelijk washandjes uiteindelijk een plek gaan vinden. Dat her zwaar over gedacht moet worden laat zich raden. En dat wijsheid in deze een raadgever kan zijn, ook dat valt wel te voorspellen. Dat het resultaat als zodanig niet te vergelijken valt met de eerdere uitvoering van de badkamer, ook dat doet er momenteel niet toe. Maar dat ik de dag zal gaan prijzen waarbij dit gebeuren achter de rug is, ook dat valt op te lossen door het de tijd die achter mij ligt als een herinnering te gaan koesteren. Hoewel, van enige koestering kan in dit geval geen sprake zijn hooguit het genoegen om met wat nieuw elan de stralen van de douche over mijn lijf te gaan verwelkomen!


IMG_9585


IMG_9586


IMG_9587


IMG_9589