Kom Kees…

Wat een keerzijde kan zijn is nu niet direct bekend. Hoe de vlag ervoor hangt, hangt weer af van de weersomstandigheden. En wanneer Pluvius besluit om de Nederlandse Grond weer eens wat te gaan doordrenken, stijgt mogelijk het grondwater op termijn. Met andere woorden, het heeft even geduurd voor het tot mij is doorgedrongen dat na een kuur met antibiotica er nog een tijdsspanne te overbruggen valt. Het gaat immers niet altijd in warme kleren zitten, waarbij de warmte vooral vanaf elektrische middelen afhankelijk blijkt te zijn.

Dus ogenschijnlijk is er weinig aan de hand, maar wanneer ik als een slappe zak op de bank ga hangen, doet mij dat bepaald geen deugd. Goed dat ik op deze manier mijn frustraties nog enigszins kan kanaliseren, waarbij de boezems mogelijk voor een dijkdoorbraak kunnen gaan zorgen en ik nog steeds geen laarzen heb aangeschaft. Dat neemt niet weg dat ook deze dag alreeds voor een groot deel verstreken is, dat het bed mij nood om daar gebruik van te gaan maken en dat ook de kippensoep als zodanig aan de versterking kan gaan bijdragen.

En dan te weten dat Bruno ook nog het een en ander van zich laat horen, dat ik content ben met zijn opmerkingen en dat het morgen hopelijk weer anders zal zijn. Te weten dat volgens Kees, het leven maar tijdelijk is en dat het wel weer over zal gaan, is een lied wat mij op dit moment behoorlijk aanspreekt.

Maar of ik zuiver in de tekst ben…