Hij blijft bij HET.

Hij blijft het proberen, noemt het probeersels en de resultaten zijn navenant. Uitgangspunt in vergelijkbaar, de Nollen stellen zich nog steeds beschikbaar en omdat ik niet veel anders te doen heb, op wat schrijfsels na, kan ik mijn blog nog steeds van een inhoud blijven voorzien. Ik stel me dan ook geheel belangeloos beschikbaar opdat de inhoud gelijk loopt met de verpakking, hoewel de levensmiddelenindustrie daar tegenwoordig anders over denkt. Heeft waarschijnlijk met exorbitante winsten te maken en als dit niet zo is, kunnen de aandeelhouders hun invloed daarop uit gaan oefenen. Beleggen in Kaas schijnt tegenwoordig ook al in opmars te zijn, waarbij Alkmaar Goud pogingen onderneemt om in de top tien terecht te gaan komen.

En op niet te lange termijn is er ook nog sprake van een tentoonstelling in de Grote Kerk waar ook ons vermaarde fotocafe een rol in heeft gespeeld.

Gastvrijheid verbeeld de titel, naast die vier andere zaken te weten: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid en daarop volgend: Verbeelding. Want dat het beelden zijn die tot de verbeelding kunnen spreken, daar zal in het Fotoboek wat zichtbaar, toonbaar wordt gemaakt op vrijdag 18 augustus a.s. wel enige ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Opdat u daar nu reeds rekening mee kunt houden..
Opening van 16.00 tot 18.00 uur Grote Kerk Alkmaar.