HHh.

Dan is er sprake van een tweede deel, te weten Zeewolde. Waar ik ook nog een kruispunt dat al eerder naar voren is gekomen, in de andere hoeken heb vastgelegd. Valt er dan niet veel meer te vermelden? Neen, helaas zijn er geen ontwikkelingen van bijzondere aard te melden. Hooguit dat ik op het punt sta om weer wat dagen alleen hier door te gaan brengen.

Want de dames, te weten Marlies, Liva en Ria vertoeven enkele dagen op een eiland. Gelukkig wel bewoond, en zelfs de schapen zullen hen welkom gaan heten. Texelse schapen nota bene, bekend om hun wol. Of wat te denken van dat Texelse bier, dat ook al door dat concern van HHH is opgekocht. Want ze blijven zich specialiseren, niet alleen om hun volume te verhogen, maar meer om de winsten nog groter te maken dan dat deze al zijn. Goed voor de gebruikers, beter nog voor de aandeelhouders. Want die zullen er ongetwijfeld baat bij hebben. Dat neemt niet weg dat de beelden dit keer niet voor zich zullen gaan spreken.

Je kunt nu eenmaal niet alles hebben…