HET bestaat!

Het zijn zo van die dingen, die je als nodeloos zou kunnen ervaren. Het zijn dan ook raven die rond de dood circuleren op die ene uitzondering na. Van een Albino kan geen sprake zijn, maar het is juist die witte raaf die het tij had kunnen keren. Maar ook die raaf heeft ergens het loodje gelegd. Mogelijk dat een jager op zijn kansen heeft gewacht en met een schot hagel de lucht in schoot. Waarbij ook die vredesduif in zijn vleugels werd geraakt. Onder de noemer: het kan verkeren.

Daar tegenover staat een fabel van de hand van Alexander Pola. Over spechten en de boekdrukkunst. Waarbij Eppo Doeve de illustraties heeft verzorgd. Maar ook de ontdekking van het alfabet komt aan de orde. En dat brengt mij op het betoog dat ik vandaag naar voren beng. ORDE. Dit keer met grote letters. Netheid zou ook een woord kunnen zijn waarbij reinheid in het niets valt. Want eerlijk gezegd: ook ik zie de toekomst wat duister in. Er worden GROTE WOORDEN gesproken, maar waar zullen de daden blijven? En wat heet landsbelang wanneer er sprake is van een vorm van Nationalisme? Of wat te denken van de invloed die achter de schermen wordt uitgeoefend? We zijn nog lang niet klaar met die achterkamertjespolitiek. Het heeft veel weg van kwartetten, Dat klopt ook wel want er zijn vier partijen in het spel. Mag ik van jou, dan krijg jij deze van mij. En die Zwarte Piet? Die is op onverklaarbare wijze uit het spel verdwenen. Hoe bestaat HET?!

Zo bestaat het!