Stilte

Kunst van de Stilte.

Zo noemde ooit Lex B. zijn werk tijdens een expositie in de Clinghe. Lex introduceerde daar zijn eigen stijl onder de noemer LexArt. En gaf in zijn brochure (een oplage van 200 exemplaren) de volgende verantwoording:
‘Het maken van kunst is een eigen taal. Een symbolische uiting van mijn gevoelens en gedachten. Het alfabet is voor mij niet toereikend. Het bezig zijn met de stilte die uitgaat van mijn werk geeft mij innerlijke rust. Het kijken naar kunst kan dezelfde rust geven. Kunst is kijken, maar kijken is de kunst!’
Vandaag werd ik getroffen door de ongetemde stilte. De stilte die vooraf ging aan het volgende telefoontje. Van Trudy. Over de zus van Ditteke. Opgegeven. Longkanker met uitzaaiingen naar de lever. Ongetemd werd de stilte ontketend. En bevond ik mij midden in het hart van die tornado. R”cksichtlos, zonder aanzien des persoons, terwijl een week geleden de dreiging in de lucht kwam te hangen. Staat de wereld stil. En komen ongekende krachten vrij.


iGer.nl
Terwijl ik vanochtend even vertoefde in het stiltecentrum in het Medisch Centrum Alkmaar. Waar ook het nodige om te doen is. Blijven of verplaatsen. Verhuizen desnoods. En dan gaat ook dit stiltecentrum mee. Waar mensen in hun eigen wereld kunnen vertoeven. En gedachten aan een schrift kunnen toevertrouwen. Zoals de volgende woorden:

Telkens weer

slaat wat er vroeger was

weer als een vlam

omhoog uit oude as.iGer.nl

Of

Ik heb DE WEG

nog niet gevonden

en probeer genieten

van het moois

dat er ook in de berm

te vinden is.

Het gezegde dat ook

in moeilijke dingen

iets mooist te vinden is

lijkt een plattitude.

Of is het juist

een diepe waarheid”


iGer.nl
Maar eindig met de woorden van Cees Haring:

STILTE

De stilte oordeelt niet,

zij stelt geen vragen.

In haar zijn geen verlangens.

Zij kent geen dwang.

De stilte vraagt niet,

zij stelt geen doel.

In haar geen morgen.

Zij kent geen wil.

De stilte heeft geen oorzaak.

Zij kent geen angst.

In haar is geen verleden.

Zij stelt geen eisen.

De stilte is niet van mij.

Zij kent geen bezit.

In haar zijn geen zorgen.

In ieder hart ligt zij verborgen.


iGer.nl
Cees Haring.