Stilte

STILTE.

Ik kan het niet laten
vroeg uit bed, lege straten
gespetter, gekwetter
wat eenden die snateren
een gracht, een muur
en huizen, ogenschijnlijk
verlaten

een dronkaard loopt rond
een flesje in zijn hand
heeft aan alles het land
zijn blik gericht,
op de overkant.