Alles of niets?!

Sommige mensen hebben de neiging om er een puinbak van te maken. Andere mensen proberen dit te voorkomen door op een creatieven wijze van zich te laten horen. Niet alleen van zich te laten horen, maar ook door dit zichtbaar te maken. Laten hun ongemakken aan zich passeren en weten daar een zodanige draai aan te geven, dat het andere mensen kan gaan raken. En wanneer die ander wordt geraakt, kan het gebeuren dat juist die ander zich over dat werk ontfermt. Door een bedrag ter beschikking te stellen, door complimenten naar voren te brengen dan wel een traan over de wang te laten biggelen. Wanneer kunst en woord op de een of andere manier mensen aan het denken zet, wanneer zij even uit hun voorspelbare wereld worden getrokken, dan wel dat ze gaan mijmeren over dat wat hen zichtbaar heeft ontroerd. Of wat zij in hun geest binnen zichzelf weten te houden. Niet direct een vorm van egoisme, maar meer in de vorm van het ultieme moment dat zich voordeed. En op die manier laten wij veel momenten passeren, in de hoop dat het op een ander moment wederom naar voren komt. Het heeft wat weg van koffie met een taartje. Waarbij de een zich direct op het taartje werpt en daarna een slok van zijn koffie neemt, terwijl de ander zich op de koffie richt om niet veel later alsnog dat taartje op te gaan peuzelen. En daar optimaal van weet te genieten…

Maar… het kan ook anders. En dan dien je te denken aan Rob Komen die het wederom geflikt heeft om van zich te laten horen. En bepaaldelijk ander mensen heeft weten te inspireren om met kunstwerken en gedichten aan de haal te gaan. Zijn netwerk heeft aangesproken en zowaar vele tientallen naar de Boterhal heeft weten te lokken. In Hoorn nota bene, in een gebouw dat stamt uit die roemruchte periode te weten de de VOC. Waar tegenwoordig ook het nodige om te doen is. Dat van Coen weet je wel. Dat neemt niet weg dat juist deze ruimte zich uitstekend leent om het verleden juist vandaag de dag weer in het middelpunt van belangstelling te gaan zetten. Want… het onzalige Kabinet heeft bedacht om juist op cultuur te gaan bezuinigen. Zal wel iets te maken hebben met bestaanszekerheid, hoewel het bestaan van velen behoorlijk onder druk is komen te staan.

En de uitkomst? Ook die laat zich raden!