Dromen

Of ik nog dromen heb, vraagt Marlies. De vraag overvalt me enigszins. De meeste dromen die ik heb gehad zijn voor een belangrijk deel uitgekomen. En waar sprake zou kunnen zijn van bedrog, is de koude kermis reeds lang geleden overleden. Ik bedoel maar, wat heb ik te klagen omtrent het rijke leven dat achter mij ligt en de huidige tijd die nog op me ligt te wachten” Het geeft namelijk geen pas om alles waar je je verlangens op zou kunnen gaan richten, ook daadwerkelijk in uitkomsten om te zetten. Want dromen blijven nu eenmaal voor een belangrijk deel illusies die gepaard gaan met hoop. Op een andere wereld, op een betere toekomst wanneer de omstandigheden slecht zijn of simpelweg het bestendigen van de ingeslagen wegen en het padje dat zich voor je uitstrekt. Dromen van hopen illusies en andere volmaakte fantasie, dat boek dat ik wilde schrijven en ook geschreven heb, de gedichten die ik heb gemaakt en wat ook zijn beslag heeft gekregen, de modellen die ik ten koste van geld tot mij heb mogen nemen en de fantasie van een treinbaan die er nooit is gekomen. De droom van het directeurschap van een miniatuurcircus en de uitkomst van die droom. Een verzameling circusmodellen die een ander mogelijk jaloers zouden kunnen maken, boeken daaromtrent en daar weer aan gekoppelde bladen. De bonte droom van het circus en de leidraad die gedurende mijn leven dar een rol in heeft gespeeld. Ik koester mijn dromen en blik daar nog geregeld op terug. De realiteit dwingt mij echter om stomweg tevreden te zijn. Met datgene waar ik me mee heb kunnen omringen, Ria, Ellen en Marlies en mijn familie, het huis waarin wij wonen en de interesses die ik heb! De naakte waarheid is als een droom en daar kan geen fantasie tegenop!