Buurman en zo.

Het is maar drie huizen verder. Waar Buurman huist en zijn Buurman huist. Waar de middelen die ons ter beschikking staan veelvuldig worden gebruikt. Waarbij onze conterfeitsels niet altijd gangbaar zijn. Hij is in zekere zin een erudiet, heeft een uitgesproken mening over schrijvers en kan zich verliezen in het Bureau van Voskuyl. En ook Reve behoort tot zijn favorieten. En zo zijn er van die kleine dingen welke het leven nog aangenaam maken. Naast een wereld die zich kenmerkt door woede en uitbarstingen. De titel van zijn stuk zorgde ervoor dat ik mijn eigen cellen in beweging wist te brengen. Wat te denken van de volgende titel: ijdelheid en lage lust. Dat hij daarna aan de loop gaat met tabak, ook daar krijg ik nog steeds geen tabak van. Simpelweg door de Javaanse Jongens in dat bekende blauwe papieren zakje.

Toen was er nog geen sprake van afgrijselijke foto’s.