Wie de jeugd heeft…

Men noemde het toen de ‘Rooie Haan’. In een tijd dat de brandweer Alkmaar nog volledig uit vrijwilligers bestond. Maar ook dat is volledig verleden tijd. Tegenwoordig zijn het vooral beroepspersonen, die 24/7 de kazerne bemensen. Van een bemannen kan geen sprake meer zijn, gezien het feit dat ook dames tegenwoordig deel van de korpsen uit gaan maken. Dat neemt niet weg dat er ook tegenwoordig nog vele vrijwilligers actief zijn. Het beroep van brandweerman is tegenwoordig niet meer te vergelijken met de tijd van weleer. Niet alleen worden ze ingezet bij branden, maar ook bij verdrinkingsgevallen, ongelukken en ook worden ze opgeleid voor wat betreft branden met gevaarlijke stoffen. Een andere inzet wordt van hen verwacht wanneer dit auto’s betreft die van een grote hoeveelheid batterijen zijn voorzien. Wat dan weer een totaal andere aanpak vereist. En wij waren vandaag in de Brandweerkazerne van Alkmaar. In het kader van Open Dagen bij Bedrijven. Waarbij het accent voornamelijk lag op het werven van personeel, waardoor men wel ouderen verwachtte maar geen kinderen in de leeftijd van de Lagere School. Dat neemt niet weg dat Liva behoorlijk onder de indruk raakte van alles wat zij kon zien. Geen idee wat dit op termijn betekent, het gezegde ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, zal zeker nog van toepassing zijn.

Hoewel ik dat eerlijk gezegd bij Liva betwijfel.