WAar? in MM

Nu weet ik wel dat het niet altijd voltreffers zijn, dat neemt niet weg wanneer ik in het bezit van een tweetal fototoestellen ben, bij de een moet wachten tot het moment van ontwikkelen en afdrukken, terwijl dat andere toestel mij direct in staat stelt om de nodige beelden direct af te gaan drukken. Natuurlijk is het een voordeel dat het digitale geweld direct zichtbaar is, en dat dat wachten om enig geduld vraagt en ik geen idee heb hoe dat laatste zich gaat openbaren. Spannend, weliswaar op een ander niveau dan dat de wereld dit doet, maar een bepaalde gretigheid doet zich ook voor.

WA viert zijn verjaardag in MM en de hele familie is ter plaatse. Mogelijk met een Koninklijke Bus want het Koninklijke Salonrijtuig is buiten gebruik. Waarschijnlijk in Utrecht te vinden, waar zich ook de wagons van Juliana en niet in de laatste plaats Bernhard ook te vinden zijn. De Monarchie en met mensen die zich soeverein verklaren in het achterhoofd, zal op termijn ook de lintjesregen gaan verdwijnen. Niet zo’n probleem dat we de laatste tijd in overvloed van de regen hebben kunnen genieten.

Het grondwater stijgt en het niveau van mijn schrijfsels daalt. Zorgt voor evenwicht!