VOOR stellen!

VOOR STELLEN.

Een beetje reclame maken voor mezelf, hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Want wat is er een de hand? Dankzij de Flessenpost ben ik in staat geweest om een boek te maken. De titel is te danken aan het feit, dat ik het genoegen heb gekregen om van mij te laten zien. Dat wil zeggen niet van mij te laten horen. Want dat zou een totaal ander geluid naar voren hebben gebracht. Het idee is ontstaan dankzij een vriend die een hint naar voren bracht omtrent het schrijven van een literair essay. En dat in het kader van wijlen Joost Zwagerman waar een prijs aan verbonden was. Op die suggestie ben ik ingegaan en heb mijn essay onder de aandacht van anderen gebracht. Helaas niet genomineerd.

En toen bedacht ik het volgende: ik mag mij verheugen op het feit dat ik als columnist mijn werken in de Flessenpost uit Alkmaar met grote regelmaat gepubliceerd zag worden. Waarbij ik Julia in het bijzonder wil bedanken en op een goed moment ook in de Flessenpost uit Schagen terecht ben gekomen. Maar op een bepaald moment heb besloten om daarmee op te houden. Ook zag ik geregeld wat ‘schrijfsels’ van mijn hand terecht komen in de Flessenpost uit Bergen zo ook uit Egmond. En dat heeft het idee naar voren gebracht om een boek te laten verschijnen, niet eerder dan dat ik Rob Komen had benaderd met de vraag of hij daar illustraties bij zou willen maken. En zo geschiedde.

De titel is weinig verheffend: ‘VOOR HET SLAPEN GAAN’. Het heeft veel weg van wat overdenkingen die uit mijn laptop zijn gaan vloeien. Het zijn wat indrukken omtrent zaken die zowel de politiek in Nederland behelzen, dan wel de politiek welke in Alkmaar bedreven wordt. Waarbij zuivere koffie niet altijd gangbaar blijkt te zijn. Of waar de huidige coalitie probeert het een dan wel het andere te redden, nadat twee eerdere coalities gevallen zijn. En de stadspolitiek gepaard gaat met een landelijk tintje.

Geen idee of er belangstelling bestaat om dit boekwerkje aan te gaan schaffen. Maar het is dan ook bedoeld als een ‘verhaaltje voor het slapen gaan.’ Om even de zinnen te verzetten en de ander de mogelijkheid te bieden om zelf nog de dag in bed te evalueren. Niet altijd rustgevend, soms kan het van belang zijn om je te verplaatsen in het stuk dat aan de geest van de schrijver ontsproten is. Slaapverwekkend? Dat sluit ik niet uit. Rustgevend? Ook dat kan een insteek zijn.

En dan komt ook nog eens een prijs naar voren. Crowdfunding uit mijn eigen portemonnee, wanneer deze weer voor een deel gedekt wordt, ben ik niet alleen een gelukkig, maar ook een tevreden mens.

Voor 12,50 euro exclusief verzendkosten kunt u via mij in het bezit komen van dit boekwerk.

Hoe u het boek direct online kunt bestellen kunt u zien op: Kopen – Voor het slapen gaan

Met een hartelijke groet en van harte aanbevolen.
ikWik