Het zal wel…

Peanuts. Hoewel de pinda’s ergens ver weg aan het rijpen zijn, wanneer zij het aardoppervlak verlaten en de reis naar een branderij moeten ondergaan, voor ze in een potje worden gestopt, daar gaat toch het nodige aan vooraf. Een pindaboer die het tot President schopte, Jimmy Carter, en wij onder zijn bewind in Amerika rond reden. Maar ook dat is al een hele tijd geleden. 1979 wel te verstaan en dat Oom Piet weer terug is uit Amerika, dat gegeven doet er totaal niet toe. Want die ene man met die uitgesproken meningen, die man denkt dat hij niet alleen Amerika maar ook de hele wereld aan kan. Maga staat op zijn pet en eerlijk gezegd heb ik daar geen hoge pet van op.

Je hebt het er maar mee te doen, gelijk wij in stille afwachting zijn wat de huidige coalitie met elkaar zal gaan verbinden. Onrust in het land terwijl de landen om ons heen zich kenmerken door demonstraties. Zijn het geen boeren in Duitsland, dan kan Frankrijk niet achterblijven. En waar mensen zich roeren omdat ze het niet eens zijn met de opkomst van ultrarechts, dienen wij ons voor te gaan bereiden op een uiterst rechts kabinet. En waar dit alles naar zal gaan leiden? We kunnen niet meer gebruik maken van Jelle. Die kon zich permitteren om het een en ander af te wachten onder de noemer ‘dat hij wel alles zou gaan zien.’ Maar wat ons te wachten staat: ‘wij zullen het op termijn ook wel weer gaan zien.’

Hoewel, ook dat valt te betwijfelen.