Verwondering.

Met zwieren en draaien valt veel nieuws te vergaren. Draaikonten hebben immers alle recht tot zich genomen, de pessimisten hebben het nakijken en de optimisten weten niet veel meer te doen dan met de opportunisten bondjes te gaan vormen. Gewetensbezwaarden verdwijnen achter de horizon en waar de toekomst lonkt, ook daar zullen de nodige drempels nog geslecht dienen te gaan worden. De behoudende partijen weten het aantal zetels uit te breiden, en ook Tante Ursula doet er alles aan om ook de nodige andere stemmen naar voren te gaan brengen. En dan is daar nog dat huishoudboekje dat de vele miljarden in diverse richtingen door Europa heen gaat sturen. Doelgericht en minder afhankelijk van de wereldwijde import, laat staan de export.

En waar het klimaat nog steeds zuchtend en steunend zich een weg baant door het bos, daar zijn geen kaboutertjes meer te vinden. Hooguit een verdwaalde wolf of misschien een schaap dat op het punt van lammeren staat. Het idee van eigen volk eerst, begint steeds meer de voorkeur te krijgen. Nationaal viert de boventoon, en het idee van ’s lands wijs, ’s lands eer komt duidelijk naar voren in de omschrijving van dat ieder land zijne bijzondere zeden en gewoonten heeft, die men geoorloofd en welvoeglijk acht. Integraal wil niet zeggen verticaal dan wel horizontaal, hooguit loop je de kans dat die zich diagonaal gaat ontwikkelen. Het is dan ook de keerzij van wat ooit begon als de BeNeLux, wat niet veel later resulteerde in de EEG (Europese Economische Gemeenschap, het verdrag van Rome). En nu dus de Europese Unie, waarbij de kleuren ook nog een rol in blijken te spelen.

Verwonderen en omzien in verwondering kunnen als pleisters gaan dienen.