Kleurrijk.

De een vertoont zich kleurrijk, de ander toont zich vindingrijk. En dat verloopt geheel in harmonie. Geen onvertogen woord schalt door de ether en alles lijkt volmaakt op zijn plaats te staan, dan wel te zitten. En waar een enkeling per ongeluk een ander tegen het lijf loopt, er duizenden excuses worden gemaakt, is het vooral de stilte die de ruimte vult. Een daverende stilte in zekere zin. Geen geluid van buiten dringt naar binnen, hooguit een enkele fluistering die de lucht in beweging brengt. En dat alles gelijktijdig onder een dak, een dak dat op termijn zal gaan verdwijnen. Om plaats te gaan maken voor woningen, flats uit het verleden en appartementen in de huidige tijd. Daar zal nog wel wat tijd overheen gaan, voor alle grond in handen van projectontwikkelaars terecht is gekomen.

Hetgeen dan weer van invloed is op de economie, waarbij de gedachte is dat dit alles minder zal gaan worden. Want we hebben een nieuw kabinet, die niet gewend is om met een stofkam door de Ministeries te gaan. Minder Ministers en meer staatssecretarissen. Waardoor het minder niet meer in de verleden tijd zal komen te verkeren. Want nog steeds komt naar voren dat die eenmanspartij zich mag blijven verheugen op een groter groeiende aanhang. Waar stemmen staken, de winst en verlies balans wordt opgemaakt, de portefeuilles zijn verdeeld is het slechts een screening welke nog op het programma staat.

Om ook dan weer over te gaan tot de orde van de dag

Ps. Met wederom Dank aan Martin, dankzij zijn magneetmuur!