Van harte welkom!

Waar geen bericht in de regel goed bericht betreft, is dat dit keer niet geheel van toepassing. Nu weet ik wel dat het verwijderen van het een, een ander niet in de weg hoeft te staan, maar ik ben bang dat ik toch wel wat onthoudingsverschijnselen zal gaan vertonen. ‘Cold Turkey’ als het ware, en dat zorgt ervoor dat ik, wanneer ik wederom in de lucht ben toch met een opgelucht gevoel mijn dagen zal weten te vullen. want het kan haast niet anders dan dat ik nog steeds geprikkeld word door de wijze waarop ik mij in de Goede Handen van mijn Webmaster heb begeven. En waar geregeld een verzoek wordt gedaan om het nodige geduld op te gaan brengen, ook daar zal ik mij aan gaan houden. Soms lopen de zaken ietwat anders dan dat de bedoeling was.

Maar weet dat de bedoelingen goed zijn dus tot later!

17-05-2023, Wik

Weet wel dat ik alle vertrouwen heb in mijn webmaster. Hij geeft mij lucht in een tijdperk dat zich vooral kenmerkt door een vloed aan wantrouwen. Ik weet dat hij begonnen is aan een kluif die zijn weerga niet kent, maar waar hij eenmaal zijn tanden inzet, dat heeft veel weg van zo’n vechtershond waar de naam mij ontschoten is. Iets met pit erin. Dus zal ik op mijn manier door blijven gaan met het schrijven van epistels waar mogelijk ook honden brood in zien. Houd ik deze dieren een worst voor aan een hengel en rennen zij menig hazenwindhond voorbij. Dus wordt het een verhaal op mijn wikkeriaans, blijf ik de draak met vele dingen steken en val hooguit mezelf lastig om met deze (tijdelijke) oplossing door te gaan. Ik houd je op mijn hoogte. (In een vlakte zonder kruiken!)

Waar Gorter ruim 4000 tekstregels nodig had om zijn Mei te beschrijven (4381 om precies te zijn) doe ik het met een aanmerkelijk stuk minder. Dat neemt niet weg dat ik in de loop der jaren ook de nodige regels heb geschreven. En dat ik mij daar nog steeds lustig op kan botvieren. En onderwijl is mijn webmaster nog steeds voor mij aan het werk. Ik bedoel maar, hoe leuk wil je het hebben, wanneer de belastingdienst na laat om aan te geven dat zij het niet leuker kunnen maken, maar claimen dit wel makkelijker te kunnen. Ook daar zijn de nodige vraagtekens bij te zetten.

18-05-2023, Wik

En dan is het zover! Dat wil zeggen dat het een niet direct zichtbaar meer is, dat het andere zich feestelijk openbaart. En dat de bevalling voorspoedig is verlopen, dat er geen ingrepen hebben plaatsgevonden is dankzij de onvermoede krachten van mijn webmaster! Want dat hij over krachtige middelen beschikt, dat leidt geen twijfel. En onderwijl grijp ik even terug op de voorgaande dage, breng in zekere zin een bloemenhulde, laat de bijtjes voor wat deze zijn. Zoemende insecten en laat ook na om die bloemetjes buiten te gaan zetten. Al met al een operatie die zich voor een belangrijk deel achter de schermen heeft voltrokken, waar geen wanklank aan te pas is gekomen en ik mijn weg kan blijven vervolgen. Dat ik daarnaast nog het een en ander in petto heb, dat is dan weer een ander verhaal. Want zolang ik mag beschikken over mijn geestelijke vermogens, zo lang ben ik van plan om mij te laten zien!

19-05-2023, Wik