Schandalig!

Het zijn zo van die berichten waar mijn haren te berge rijzen. Nu weet ik wel dat ik er alles aan doe om maar niet naar de kapper te gaan, hetgeen mij de nodige op- dan wel aanmerkingen oplevert. Dan nog blijft mijn idee omtrent berichten uit de krant laten letterlijk mijn haren overeind staan.

Een willekeurige gemeente in Noord-Holland (te denken valt aan Bergen) houdt ruim 1 miljoen over van vorig jaar. En weten bijkans niet van gekkigheid wat met die poen te gaan doen. Een jeu de boulesbaan van 45.000 euro. 25.000 euro beschikbaar voor ondernemers in Egmond aan Zee en Bergen. En de overheid die met geld blijft strooien uit de pot Algemene Uitkeringen. En onderwijl te beroerd zijn om de niet altijd zichtbare armoede tegemoet te gaan komen.

Onderwijl loopt de gemeentekas vol. Maar er werd weer minder uitgegeven aan de jeugdzorg, aan wachtgelders en aan pensioenen. Zo kun je je in die Gemeente rijk gaan rekenen en gebruik maken van forensenbelasting en niet in de laatste plaats van parkeergelden. Met dank aan het vele mooie weer. Eigenlijk iets om je over te gaan schamen, iets waar die eerder niet zichtbare armoedelijders onder komen te lijden en dan te bedenken dat de Eeuwige laan nogal wat vorstelijke verblijven kent. En om even nog een ander getal naar voren te brengen: er ligt op dit moment vijftig miljoen op de plank, maar dat zijn simpelweg reserves.
Als in het verleden met het invullen van een toto-formulier: het reservegetal.

Schande en in absolute zin: schandalig!