Raden maar!

Dat het Torentje van Pisa Schoof staat, dat is een gegeven. Of dient dit scheef te staan? Het feit dat de sleutel in andere handen terecht is gekomen, heeft weinig van doen met het varen naar Engeland. Waar ooit de sleutels zijn gebroken. Om maar weer eens wat platitudes naar voren te gaan brengen. Bewindslieden en het is opvallend dat op die bordesfoto een dame staat die haar ogen op dat willekeurige moment gesloten heeft. Nummer 6, Marjolein Faber. Noem het geen toeval, daar het moment van het vastleggen mogelijk niet door een drie, twee, een vooraf is gegaan. Of zou zich aan de binnenkant van haar ogen een ander beeld hebben voorgedaan? Het Ministerie van Asiel en Migratie. En zowaar geeft zij aan dat ze de ambtenaren hard nodig zal hebben. Niet alleen om het hoofdlijnenakkoord ten uitvoer te gaan brengen, maar ook dat ze er ‘alle vertrouwen in heeft en daar heel veel zin in heeft. Dat we samen een sterker Nederland kunnen maken.’ Nu weet ik wel dat vanuit mijn verleden er geregeld vaten waren die het hardst klonken. Gevuld en wel gaf dat een dof geluid. Het zijn juist die holle vaten die van zich lieten horen, waarbij een steelband het onderspit moest delven. En als je dan bedenkt dat het proces zich in de Tweede Kamer zal gaan afspelen, het juist de PVV was die bij zo’n honderd debatten afwezig was, wat kan daar dan weer het gevolg van zijn?

Wie raad waar ze staan, loopt kans om het deksel op zijn of haar neus te krijgen!