MELKEN.

Je hebt een idee en ontwikkelt een plan. Je probeert dat plan bij menigeen te testen en zowaar velen reageren heel enthousiast. Je verdiept je verder in je materie, besluit op een zeker moment om dat idee te gaan realiseren. Je proefkonijnen reageren heel enthousiast je zet wat meer puntjes op de i en besluit de boer op te gaan. En zo ontwikkel je een zeker format, wat in de loop der tijd vele varianten in het leven heeft geroepen. Frederik van Eden begon ooit met Walden en hoopte een groep mensen bij elkaar te gaan brengen, die een kleine samenleving zouden gaan vormen. Helaas, zijn idee was ten dode opgeschreven. Want naast de overeenkomsten kwamen steeds meer verschillen aan het licht. Tot in de jaren zeventig twee Schotse psychiaters hun klanten begonnen te begeleiden en zij hun experiment Walden II gingen noemen. Helaas, ook dat project liet na enige tijd het leven. En dan komt Amstelland in beeld, onder de bezielende leiding van Jan van der Lande. Hetgeen dan speelt in de begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Santpoort maakt furore en ook ‘Wie is van hout’ kent een ongekend succes. Jan Foudraine wordt uitgenodigd om een lezing te geven voor de leerlingenraad van Santpoort, maar besluit niet te komen. In zijn ogen voldoet Santpoort door het openen van de hekken volledig aan het beeld dat hij beschrijft. Maar Jan Foudraine gaat verder op zoek naar zichzelf en komt in aanraking met Krishnamurti en verandert zijn naam in Swami deva Amrito. Waardoor het westerse idee verandert onder invloed van oosterse wijsheden ten aanzien van leven in het algemeen en ten dele de idee omtrent de psychiatrie. En dan kom ik eigenlijk op de reden van dit schrijfsel.

De Engelbewaarder van de hand van Jan Arends. Die gelijk ook Roger van de Velde ervaringen heeft opgedaan in de psychiatrie. Hij sprong uit het raam van zijn flat op het Roelof Hartplein, nadat hij zich regelmatig had verhuurd bij rijke dames als butler. Maar schreef ook het toneelstuk ‘Keefman.’ Hetgeen wij onder de vlag van ‘Wikken & Wegen’ voor een uitverkochte zaal in de ‘Clinghe’ op Duin & Bosch ten tonele hebben gevoerd.

De reden van dit schrijven?
Een format wat begon met een Big Brother wordt nu uitgemolken door de serie bondgenoten.
Waar dit gebeuren op slaat? Er valt 100.000 euro te winnen!