Komt tijd…

Dat het mogelijk weinig indruk wekt, dat kan ik mij voorstellen. het feit dat deze automobiel in 1958 het levenslicht zag, is een ander verhaal. En dat ik daar vandaag kennis aan besteed, komt door het feit dat Kaag met haar schaaf aan het werk is gegaan. Waarschijnlijk door het feit dat we aan de rand van een recessie zijn komen te verkeren. En dan doet zo’n Amerikaan je goed. Hoewel ook Amerika de nodige hobbels en bobbels te verwerken heeft.

De omgang met China, de vele kandidaten die zich kiesbaar stellen bij de Republikeinse partij en de persoon waar het om draait daar goed garen bij spint. Hoe meer versplintering, hoe eenvoudiger zijn herkiesbaarheid naar voren komt.

En dan ook nog even melding maken van teflon Mark. Een motie van wantrouwen heeft het niet gehaald, zijn blazoen begint steeds meer vlekken te vertonen en in Alkmaar zijn de reizigers nog steeds in beeld. Maar ook dat levert weer een breuk op. Waar de een met het college onderhandelt, stapt de ander er weer uit. Het effect van een jojo dient zich aan en het is de vraag hoe nu verder te gaan.

Komt tijd is het de vraag of de raad daar ook zo over denkt.