Ik huldig mij…

Natuurlijk proberen alle Mini’s er het MAXimale uit te gaan halen. Het heeft veel weg van een wedstrijd welke alleen maar winnaars kent. En de onschuldige consument laat zich verslinden door de Tsunami welke over hem of haar heen wordt geworpen. Is het niet dat de een zijn bladzijden in zwart weet te huldigen, dan gaat een ander zich te buiten aan kleur. En laat onderwijl de nodige prijzen passeren. Wij hebben geen ‘Tanksgivingsday’, waarbij vele kalkoenen het loodje hebben moeten leggen. Waarbij de overdaad geenszins schaadt en de dag daarop de vrijdag zich manifesteert. Wat moet ik daar mee?

Je kunt er immers niet omheen en om nou te zeggen dat ik een voorstander ben van alles wat uit Amerika komt. Ook China kan wat mij betreft gestolen worden. Je hebt het er maar mee te doen en wanneer je bedenkt dat de intocht van Sinterklaas zich kenmerkte door het druipend effect van de regen, wat zal die man genoten hebben toen hij zijn mantel uitdeed en in zijn ondergoed de warmte van de kachel vond. En dan te bedenken dat hem nog een hele tocht te wachten stond, door al die schoentjes die hij nog moest gaan vullen. Gelukkig kon hij de hulp in gaan roepen van al die roetveegpieten en hulpsinterklazen.

Ook de noemer van weinig lijkt aan weinig in te boeten. Maar dat zal dan weer mijn perceptie zijn.

Ik huldig mij in… stilzwijgen!