Geen HOOGvlieger.

Neem mij niets kwalijk! Maar wanneer je besluit om mij het een en ander kwalijk te gaan nemen, neem ik jou dat absoluut niet kwalijk. Dat zou immers te gek kunnen zijn en aan gekken hebben we in de huidige tijd absoluut geen gebrek. Mensen die het leven van anderen verstieren door met vuurwerk in de weer te gaan. Mensen die van gekkigheid niet meer weten wat te doen en dan op een goed ogenblik uit het straatbeeld verdwijnen. Waar veelal hulpdiensten een rol in blijken te spelen. Of een GGD organisatie die opeens ontdekt dat voor het uitbetalen van hogere lonen meer de kas in moet vloeien dan dat er uitgehaald kan worden. Of aanbestedingen van wegen die meer gaan kosten dan waarop gerekend was. Voorbeelden te over. De Leeghwaterbrug als schrijnend voorbeeld en momenteel de rijksweg in Limmen. Of rotondes die niet berekend zijn op tractoren die veel bredere banden hebben dan men had gedacht.

Doorgaande fietsroutes die ook nog het nodige gaan kosten en waar de auto ’te gast’ mag zijn. Een overheid die veel gelden tekort komt en nog steeds wordt geconfronteerd met schrijnende gevallen naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Dat neemt niet weg dat ik me alleszins weet te vermaken, dat vervelen op dit moment niet in mijn woordenboekje voorkomt en dat de plannen die ik in het korte verleden heb gesmeed, tot uitvoering zijn gekomen. Maar dat het nu direct storm loopt met het in de markt zetten van ‘VOOR HET SLAPEN GAAN’, neen die illusie gaat nog niet op.

Maar wie weet…