de vlag moddert

De vlag moddert wat door op het ‘Schip der Staat.’ Er worden bondjes gesloten, er wordt wat tussen de vingers door gekeken, er wordt met zand gestrooid, er wordt nog eens diep adem gehaald en er zijn pogingen om bij dit weer over de schaduw heen te gaan springen. Maar als de zon het af laat weten, komen de wolken steeds dichterbij. Wanneer het dan ook nog gaat plenzen, het regenwater de putten overstroomt, straten en pleinen blank komen te staan, hoed je dan voor te hoog water.

Krijgen we weer te maken met wateroverlast, terwijl juist het grondwater weer op peil gaat komen. Want dan is het te droog, dan weer te nat en is er iedere keer wel wat. Maar Mark beweegt zich als een vis in het water, waarschijnlijk in de vorm van een aal. En men maakt werk van het inkomen van de middengroepen. Politieagenten, verplegers (zijn dit alleen mannen, beter is het te spreken over verpleegkundigen) leraren en mkb’ers. En men maakt zich op om de hoeveelheid geld die nog te verdienen valt, in partijprogramma’s op te gaan nemen.

De Metrolijn naar Schiphol gaan niet door. Dan houd je 1,5 miljard euro over. De prijskaartjes van het OV moeten omlaag en ook de minder rendabele buslijnen dienen ervoor te zorgen dat hele dorpen niet worden aangewezen op taxivervoer, laat staat dat de eigen auto blijft staan. Rijden, rijden, rijden in een wagentje en als je dan niet rijden kan dan draag ik je. Mogelijk van de wal naar de sloot, kun je altijd nog de Koning vragen of je mee mag gaan met een vaartochtje op de Middellandse Zee. Kijk dan niet vreemd op wanneer zich daar een aanvaring voordoet met een gammel bootje dat op weg is naar Europa.

Met andere woorden: ik ga er even tussenuit, maar zal wel van me laten zien.
Horen wordt wat lastiger.