Andere tijden.

Natuurlijk kan alles beter. Maar of het dan ook het beste wordt, dat moet je maar afwachten. Zoals laatst, toen ik op weg was naar nergens. Onderweg ergens strandde, de motor afsloeg en er geen licht meer te ontdekken was. En het donker en donkerder werd, van schemerduister was geen sprake meet. De stilte overdonderend, geen vogel die zich roerde, laat staan enig geluid naar voren wist te brengen. De duisternis gaf zijn lugubere vondst nog lang niet prijs. Ergens ver weg bewoog zich een schim. Het was alsof een geraamte zich een weg baande door de struiken. Witte wieven, dacht ik even, maar witte wieven zijn alleen maar in mijn geest te ontdekken. Voor zover ze te ontdekken vallen edoch mijn geest is lang niet altijd even helder. Geen treurnis echter, laat staan dat ik me daar zorgen over maak.

Zo zou het kunnen gaan in een mens wiens geest in totale verwarring verkeert. En dan komt dat andere weer tevoorschijn: psychiatrie. Als een verhaal dat zijn oorsprong vindt door de reactie van Rob. Waarin ik het alleen meer heb gehad over die nachtdienst. Maar die nachten kenmerkten zich in mijn verleden vooral in Santpoort. PZ en dan weet je het wel. Zolders waar de bedden naast elkaar stonden, waar mannen verbleven die het nodige achter de rug hadden en enigszins ‘gepokt en gemazeld’ waren door de behandelingen die zij soms gedwongen moesten ondergaan. Waarbij spanlakens en bed en badverpleging toentertijd vormen van behandeling waren. En waar paraldehyde als kalmeringsmiddel gangbaar was. Voor nozinan en mellerill als psychofarmaca gedoseerd werden door een arts, die geenszins psychiater was. En haar rondjes maakt in gezelschap van de hoofdzuster en andere verpleegkundigen. Van der Meulen was haar naam en zij heerste als een bijzondere vrouw over die afdelingen. Niet direct een Kenau, maar waarschijnlijk in haar uitstraling niet onwaarschijnlijk. Een bitch terwijl ik dat woord in die tijd nog niet kende. Er geen probleem in zag om iemand die uit zijn dak ging de nodige tijd in de isoleer door te laten brengen…

Andere tijden onder totaal andere omstandigheden!