xienieinwaaromnie

xienieinwaaromnie. En dan nog blijft het de vraag. Dat van die bruggen lost zich uiteindelijk wel weer op, er worden compromissen gesloten en de wetenschap dat Hugo een wetsvoorstel naar de Kamer stuurt om te pleiten voor kleinere huizen met navenante prijzen, geeft de burger in de toekomst mogelijk moed. Want dat er tekorten zijn op vele fronten, dat de banken niet zo vreugdevol meer zijn omtrent aflossingsvrije hypotheken maar zich liever richten op leningen met navenante rentes, ook dat zal dan wel weer gebaseerd zijn op economische principes.

Toekomstgericht ondernemen en veel laten afhangen van ontwikkelingen op digitaal niveau. De boer die wordt geconfronteerd met milieugroeperingen en het asfalt dat lijdt onder de hoeveelheid wielen, achterstallig onderhoud dat op voorhand niet kan worden aanbesteed en een kabinet dat er alles aan gelegen is om de demissionairen nog een aantal besluiten te laten nemen. Beton in Groningen dat de boringen teniet doet en al die mensen die zitten te wachten op de besluiten die wel genomen zijn, maar nog niet allemaal ten uitvoer zijn gebracht. Om maar even de stand van zaken op dit moment naar voren te gaan brengen.

Dat de zon vandaag schijnt is dan weer mooi meegenomen voor al die mensen die zich zonnepanelen konden permitteren. De gaskraan dicht en het zonlicht binnen, waardoor de maximale minimale temperatuur in huis kan gaan stijgen. Allemaal een graadje minder en opeens een paar graden meer. Wat wil je nog meer mijn lief?

Nou daar heb ik wel een idee over, maar om dat ten uitvoer te brengen… vul zelf maar het een of ander in!