Valt te bezien!

Wat niet weet , hoeft niet altijd goed te zijn. Neem nu een doodgewone dag voor ogen, wanneer je bij het ochtendgloren alleen het gekletter van de regen op dat zolderraam hoort, je je nog eens omdraait en denkt aan de boeren die het dorsen ook al een tijd geleden achter zich hebben gelaten.

Nu is het vandaag zo dat Marjolijn ook weer een jaar aan het totaal toe kan gaan voegen, gezien de omstandigheden wordt ook zij wat beperkt in haar mogelijkheden. mag niet autorijden, wordt wel aangeraden om te gaan fietsen door de ene specialist, terwijl de andere specialist haar dit van harte afraadt. Sta dan niet te kijken dat zich dan geestelijk gezien een spagaat zich voordoet, gelijk wij vandaag de dag ook in een spagaat terecht zijn gekomen. Maar dan meer in figuurlijke zin, want hoe je het ook gaat wenden, keren zal het op zijn tijd. En dan te bedenken dat vier van de tien hun uitgesproken voorkeur naar voren hebben gebracht. Maar mogelijk op termijn alsnog tot de grote groep van spijtoptanten gaan behoren.

Berouw en zo staat bekend dat dit vaak na de zonde zich voordoet. En wanneer de plannen doorgaan, krijgen we ook nog eens te maken met het verdwijnen van het prijsplafond, gaan de energiebelastingen gewoon door en zullen de netwerkbeheerders gaan proberen om ook daar wat graantjes mee te gaan pikken. Want hoe je het ook bekijkt, de toekomst ziet er wat dat betreft niet erg rooskleurig uit. En wanneer er bij een overlijden wordt gesproken om een enkele bloem mee te nemen, zal het waarschijnlijk niet om een vergaatmijnietje gaan.

Hoewel, ook dat valt te bezien.