te berde brengen

Alles beter dan niets. Niets dat zich zal gaan openbaren, maar wanneer iets zich openbaart, is de geboorte waarschijnlijk nabij. Hetgeen vandaag weer naar voren komt, onder de noemer: het gaat weer eens nergens over. Dat neemt niet weg dat de vooravond is verdwenen, dat de dag zich kenmerkt door gebeurtenissen die nog moeten gaan plaatsvinden en dat op termijn mogelijk de bomen gaan spreken. Dat wil zeggen dat het Thema van Ton zich bevindt tussen de gerooide bomen en navenante struiken. En wat er veelal in het struikgewas plaats kan gaan vinden, daar lusten de honden weer geen brood van. Vandaar die ogenschijnlijke onwaarschijnlijkheid van de beelden die ik te berde breng.

Was het alleen maar voor mijn eigen genoegdoening!