Pensionado!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Meten is weten. Ja, dat haalt je de koekoek! Maar (W)eten is meer dan (m)eten is een eye-opener van jewelste! En dat juweeltje staat dan op een zilverkleurige Renault Twingo. Waar dan verder reclame op te vinden valt omtrent Combi-vitaal. Waarmee Ellen reclame maakt voor zichzelf. Tenminste in die zin dat haar bedrijf reclame maakt voor haar bedrijf. Waarmee, in onbepaalde zin, ook deze cirkel weer rond is. Fleurig en kleurig met een boodschap! En dat in een tijd waarin de grootgrutters er alles aan doen om de prijzen te verlagen. In de hoop dat dit weer meer klanten oplevert. Opdat over nog eens 125 jaar AH nog steeds terug kan vallen op dat eerste winkeltje. Wat dan nog steeds gedoemd is om een kwijnend bestaan op de voormalige Zaanse Schans te overleven. Want overleven zal een credo voor de aankomende tijd kunnen gaan worden. Bezuinigingen zijn het wat de klok slaat. Binnen onderwijs, de zorg en straks ook het welzijn. Waarmee niet alleen de trend is gezet. Ook het doemdenken wat hiermee gepaard gaat een vervolg kent. En dat allemaal op mijn verjaardag. De dag waarop tien jaar geleden voor een bepaalde groep mensen de democratie om zeep werd geholpen. Waarna, in de tijd die volgde, nog een aantal aanslagen de gemoederen deed verhitten. Waarin de veiligheid van Nederland deuken op liep. En de vraag om meer blauw op straat toenam. Er nu sprake is van bezuiniging. Waardoor de cyclus gedwongen wordt in de herhaling te treden. De toekomst, in zekere zin, in het ongewisse dreigt te geraken. En de mensheid op zijn schreden terugkeert. Ik dit mogelijk wat te zwartgallig zie. Dit wijt aan deze dag. Mijn eerste bejaardendag. Of liever gezegd: mijn eerste officiele ouwelullendag. Ik bijkans het lied van van Kooten en de Bie aan de nostalgie probeer te ontlokken: ouwe lullen moeten weg (2x), ouwe lullen staan alleen maar in de weg en ik,voor het gemak, het vullen van de zakken aan anderen overlaat.


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Een ‘Tour de Force’. Nu is dit wat schertsend bedoeld, want met dat ‘Force’ viel het uiteindelijk wel mee. Een beetje door de stad heen banjeren, plekjes opzoeken die doen denken aan de plaatsen waar, juist in deze bijzondere tijden, Henk van Dijkhuizen zijn galerie SJ-1 heeft geopend. En ik, door zijn bescheidenheid, bewust heb nagelaten een foto van hem in zijn kader te plaatsen. Meer aandacht vraag voor de plek waar hij is neergestreken. Opdat het opvalt, wanneer de nietsvermoedende wandelaar geconfronteerd wordt met zijn ruimte. Alwaar tot 12 mei nog foto’s te bezichtigen zijn. En ook te koop. Maar dit neigt naar sluikreclame! Waar ik mij, van harte, aan overgeef! In die contreien valt nog het een en ander te ontdekken.


iGer.nl
Neem nu de Societeit. Het ‘Fotocafe’ mag hier maandelijks zijn opwachting komen maken. Tenminste, wanneer de afspraken duidelijk zijn. Het behoeft geen betoog dat Frist en Anita er alles aan doen om het hun gasten zo ‘plesant’ mogelijk te maken. Door Texelse bieren te schenken. Het kan dan ook geen toeval zijn dat die lantaarn en die gedateerde Mercedes het beeld completeren. En dat op het uithangbord te lezen valt dat ook Limburg hier in de smaak valt: Gulpener bieren!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Het voormalige IJKKANTOOR. Mogelijk dat dit in de toekomst een theehuis wordt. Plannen daaromtrent genoeg, de poen en daarmee de uitvoering nog steeds in het ongewisse. Misschien een werkplek voor mensen met mogelijkheden. Opdat mensen met beperkingen geattendeerd worden op hun mogelijkheden. Waardoor, uiteindelijk, ook deze glazen weer half gevuld zijn. Althans, op termijn. Gelijk termijnen zich ook in de Kamer weten te herhalen. Ook deze cirkels vicieus en daardoor geenszins rond zijn.


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Dan de afronding. Dat wil zeggen: met V & D als uitgangspunt is Chinees Restaurant Azie een perfecte plak om de dag af te gaan sluiten. Ria trakteert. Op nasi SUI JAI en bami idem. En wat daaromtrent voor te stellen” De familie Man Fai Lam is gespecialiseerd in de fijne oosterse keuken, o.a. Canton, Peking, Sichuan en Sjanghai. Dat zal voor ons misschien te vergelijken zijn met de Griekse, Franse, Spaanse en Marokkaanse keuken. Waarmee een internationaal tintje aan deze bijdrage niet ontbreekt. Ik de wereld in mijn notendop heb samengevat. En daarmee dat ene leven beeindig om aan dat andere leven te beginnen. Pensionado! Wik is met pensioen! Ik ben met pensioen. Want om nu meteen maar met mezelf in de derde persoon enkelvoud te gaan beginnen…


iGer.nl