niet zomaar


iGer.nl

” het circus Jeroen Bosch “

– De bewaking van het schilder-ei
– Eivol
– De wonderbare visvangst
– In fragiel evenwicht
– Rhinos Zegetocht
– Detail “De Wolkenridders”
– Hi”ronymus Bosch. Harry Bosch. Jeroen Bosch. –

– Ian Rankin. Michael Connolly. Lee Child. –

– John Rebus. Harry Bosch. Jack Reacher.-

– Insider. Einzelg”nger. Outsider –

Eug”ne Peters.
Mogelijk een onverklaarbare, bijzonder willekeurige opsomming van namen. Namen noemen en de zinnen wel/niet verklaren.” Woorden toevoegen of nalaten om zinnen uit te leggen.” Niet altijd even veel zin om uit te leggen wat mij, ons de afgelopen tijd is overkomen. Ronddarren in de chaos.
Op zoek naar doelen. Nieuwe, mogelijk substanti”le doelen. On/afhankelijke doelen. Hetgeen onmogelijk is. Afhankelijke doelen. Mogelijk met een vraagteken” Een veeg teken”
Geen uitroepteken! Een tekening dan”! Wat laat zich verklaren”
Een droom” Een gebeurtenis” Een willekeurige gebeurtenis als een feit” Welke feiten dan” Ontdaan van elke emotie” Gewoon koud, nietszeggend, puur” De naakte waarheid” Welke waarheid” Mijn beleefde waarheid kent weer een zekere emotie.” De zilveren rand rondom het zwarte gat. Welk zwarte gat” De stilte” De kilte” De dood”
Ik leef! Niet in het volle besef! Maar ik doe een poging!
Mijn fantasie gaat met mij aan de loop! Mijn fantasie”!
Eug”ne Peters beeldt dit voor mij uit!
Hi”ronymus Bosch ging hem voor!
Die deed dit, mogelijk, onder invloed van paddo’s. Het werd hem niet verboden. Met nog een vleugje Dali en Hopper wordt mijn fantasie wat draaglijker. Mijn bestaan op dit moment.
Ik kwam ze tegen in een rek. Bij de AKO! Ik weet niet of dit mag. Ik doe het om een beeld te schetsen.
Een beeld in huidig zijn. Met behulp van anderen. Schilders. Schrijvers. Alter-ego’s.” Zoekers. Loosers. Lotgenoten”
Het spreekt mij aan! En JU”!
ZOMAAR
De brug van woorden
wankelt in het waterig
zonlicht dat even het
grauwgrijs wolkendek
de aarde koestert voor
de droppels in steeds
groter wordende kringen
het water koestert, vuur
belaagt de verloren
voorbijganger, schroeit
en likt de wonden van
een voorbij bestaan het
geploeter van de boer, een
paard, verlaten in een grauwe
weide, gras dat even
glanst voor de matheid
van een ver verleden
een liefde voor het onbestemde
vaart een schip heen koerst
west en rondt
de aardkloot, waarvan wij
het bestaan
niet vermoeden.
Nou ja, wees blij dat ook aan deze dag”
En het fotomateriaal” Een eerste keus, door vier personen.
En dat van de regie”! Zelfs dat ging zonder een onvertogen woord!


iGer.nl