Moed!

Dat het niet altijd de ‘moed der wanhoop’ dat mensen op de been weet te houden, geen voorspelbaar iets. En toch willen zich dan weleens zaken voordoen, waarbij je op voorhand grote twijfels had. Codes die aankondigen dat je rekening dient te houden met stortbuien, een wind die in kracht aanwakkert om maar te zwijgen hoe de toestand op de Nederlandse weg zich manifesteert. Waarbij ongelukken niet uit te sluiten zijn en de ANWB zich opmaakt om de gestrande reiziger met zijn voertuig weer de weg op te helpen. Nu is het natuurlijk niet zo dat alle wegen naar Rome kunnen leiden, laat staan dat Keulen en Aken op dezelfde dag gebouwd zijn. Maar waar behoeften worden ontwikkeld zullen er weer anderen zijn die die behoefte weten te bevredigen. Heb weer een schrijfsel het licht doen zien. Een prettige bijkomstigheid in de wetenschap dat dit in een map verdwijnt. De noemer: vergetelheid. En waar ik oude koeien uit de sloot weet te halen, de wetenschap dat die dienen voor de slacht, laat ook dat kalf in een put verdrinken.

Onzin dus maar de zin van onzin laat ik niet aan mij voorbij gaan!