H & WH

Hoor en wederhoor. En wanneer Plasterk de gelegenheid krijgt om zijn visie op het totaal der dingen naar voren te brengen, vindt hij waarschijnlijk in Neerland wel ergens een luisterend oor. Tenslotte heeft hij zich niet alleen ontwikkeld tot wetenschapper, maar ook een aantal keren een Ministerie weten te leiden. Hij is niet zomaar iemand en we moeten maar afwachten hoe Dick in zijn nieuwe rol het geheel gestalte weet te geven. Worden het vakministers, of komen uit de gelederen van die ene partij die is aangebleven, bekende figuren naar voren? Want de overige partijen zullen nog wel veel moeite moeten doen om geschikte kandidaten te vinden. Bestuurders op een Provinciaal niveau, mogelijk op een ander niveau en dan komt ook nog de dans om de Ministeries. Mogelijk zijn er straks minder in de aanbieding dan dat Rutte het niet gek genoeg vond om een horde aan Ministers en staatssecretarissen te laten benoemen.

En waar deze allen recht op hebben? WACHTGELD. En ook dan kun je nog steeds een goed belegde boterham verorberen. Of toch nog dat drankje blijven nuttigen wat je al jaren als nieuwe standaard in je leven bent gaan gebruiken. Om dan maar weer te zwijgen over de enorme wachtlijsten die zich in de GGZ voordoen. Het heeft wat weg van een veelheid aan blinde vlekken of, gelijk een paard, kan worden voorzien van oogkleppen. Of wat te denken van een tunnelvisie. En waar mogelijk uitzicht was op hoop, ook de kans bestaat dat er tegen het einde van die tunnel een stuk van het plafond naar beneden is gestort. Waardoor het niet mogelijk is om daar, binnen de kortste tijd de rotzooi op te gaan ruimen. Het is weer een einde van een maand en we hebben weer het nodige op ons bordje terecht gaan komen. Of wat te denken van Laurentien? Heeft ook een stichting opgericht. De ‘Stichting Gelijkwaardig Herstel.’ En dan heeft het veel weg van een dobbelspel. Of, desnoods, iets van een Russische Roulette. En welk hoofd dan gaat rollen?

Ik hoop niet dat het mij de kop gaat kosten.