De wereld om mij heen


iGer.nl
MET MOEITE HET HOOFD BOVEN WATER HOUDEN
Alipur ” De Pakistaanse dorpeling Rasool Bux waadt met een van zijn koeien naar droog terrein in Alipur. Overstromingen hebben een groot deel van Pakistan onder water gezet.
Het is de ergste watersnood in tachtig jaar. Volgens de UNHCR, de VN-vluchtelingen-organisatie, zijn bijna veertien miljoen mensen erdoor getroffen. Zes miljoen mensen dreigen te sterven.
TWITTERACTIE VOOR HULP PAKISTAN
Alkmaar ” Giro 555 moet wel worden opengesteld voor hulp aan de watersnoodslachtoffers in Pakistan. Met dit doel is de Alkmaarse Sascha van Westen gisteren een actie via Twitter begonnen. “De ramp in Pakistan schijnt groter te zijn dan de tsunami en toen stond iedereen meteen klaar. Waarom nu niet””, vindt de Alkmaarse.
Ondanks het feit dat de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) nog geen heil zien in een nationale inzamelingsactie ” door onder andere de vakantieperiode ” hebben de Verenigde Naties gisteren een hulpoproep gedaan voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. VN-hulporganisatie Ocha zegt 354 miljoen euro nodig te hebben om de komende drie maanden noodhulp te kunnen bieden.
Volgens de VN zijn veertien miljoen mensen getroffen door de ongebruikelijk zware regenval in het Zuid-Aziatische land. Ruim 1600 mensen zijn omgekomen en ongeveer 300.000 woningen zijn verwoest. De kleine christelijke hulporganisatie Shelter Holland deelt dagelijks zo’n tweeduizend warme maaltijden in plastic zakken uit. “Veel mensen gaan direct op straat zitten om het op te eten. Ze zijn totaal uitgehongerd en dorstig.”


iGer.nl
Islamabad. ” De Taliban willen geen hulp uit buitenland. Volgens de militanten hebben de hulporganisaties in het land een westerse agenda. “Pakistan zou deze hulp moeten weigeren om soevereiniteit en onafhankelijkheid te bewaren”, aldus een woordvoerder. Volgens de VN is sprake van de grootste natuurramp ooit. Ondertussen verkeert de Pakistaanse president Asif Ali Zardari in zwaar weer, omdat hij niet eerder is teruggekomen van zijn Europareis om de Pakistanen te helpen bij de watersnoodramp. Hij ligt onder vuur van de media.
Klein leed, groot leed, onvoorstelbaar leed. Ontdaan van een zekere context. Dan wordt het lastig om je enige voorstelling te maken omtrent het hoe en het wat. Een foto van een Pakistaanse man die zijn benen om de kop van een koe heeft verstrengeld. Om die kop boven water te houden” Om de koe te leiden” Om zichzelf zo te kunnen redden” Of om nog een andere reden. Een foto die een wereld in zich bergt. Een watersnood. En de politieke uitspraken die een bepaalde bevolkingsgroep zich denkt te kunnen permitteren. Wat de waarde van de mens, gelijk de AEX, in het rood doet belanden. Niet zo goed voor te stellen. Ternauwernood voor te stellen. Of misschien ook weer duidelijk voor te stellen. Afhankelijk van een bepaald geloof. Een religie. Of de wijze waarop de mens tegen sterfelijkheid aan kan kijken. De tijdelijkheid. De eeuwigheid. De rekbaarheid tussen desnoods vandaag en morgen. De cyclus. Het lemniscaat. De achtbaan waarop wij rollercoasten.
De vergankelijkheid. Midas Dekker die hier uitgebreid zijn blik overheen laat gaan. En de manier waarop ik daar naar kijk. Want was ik de laatste dagen wat verdwaasd met dat schrijven en ontcijferen van het handschrift van mijn moeder bezig, draait de wereld nog steeds met die snelheid van driehonderd meter per seconde door. Ben ik een start gaan maken om mijn levenslange verzameling van roerende goederen wat meer in andere banen te gaan leiden. Citybox is daar een voorbeeld van en de dozen vol met miniaturen die niet alleen op het daglicht wachten, maar mogelijk ook op een lijst gaan verschijnen.


iGer.nl
En de keuzes die daar dan weer een rol in gaan spelen. Want waar wij heengaan kunnen wij toch niet meer spelen. Waar wij heengaan is die ongekende wereld die achter de horizon verscholen gaat…
“Ja”, zei Gandalf. “Want het zal beter zijn om gedrie”n terug te rijden dan alleen. Welnu, hier eindelijk, beste vrienden, aan de zeekust, eindigt thans ons reisgenootschap in Midden-aarde. Ga in vrede! Ik zal niet zeggen: ween niet, want niet alle tranen zijn een kwaad ding.”
Toen kuste Frodo Merijn en Pepijn en als laatste Sam en ging aan boord; en de zeilen werden gehesen en de wind blies en langzaam gleed het schip weg langs de lange grijze riviermond.
Voor Sam duisterde de avond tot zwartheid toen hij bij de Haven stond; en toen hij naar de grijze zee keek zag hij slechts een schaduw op de wateren, die spoedig in het Westen verdween.
Uit: J.R.R. TOLKIEN, IN DE BAN VAN DE RING, Spectrum, MCMLXXII.

KEER NIET WEER

Ik lijk te moeten

wijken

als ik kijk zie ik

rampspoed

om mij heen vluchten

mensen

radeloos ontredderd door

vrijheid

die zij zochten en niet

aankunnen

valt de duister dieper

neer

dan zij eerst konden

vermoeden

wegen, desolaat in de

oneindigheid

der tijden vliedt de

dood

rechts, links om zich heen

grijpend

schuldig en onschuldig over een

kam scherend,

kaal de ruimte

leeg

achterlatend, wijst de vinger

Gods

de vale, hoge hemel.


iGer.nl