Dank dus!

Dank je, dank je wel Heer Bruno! Dat je helemaal naar Spanje reist om mij te verblijden met wat beelden, draagt er zorg voor dat ik totaal niet verlegen zit om een visueel ‘praatje’ met je te maken. Het kan immers nooit te gek zijn. Dat jij je leent om mij die beelden toe te zenden, geeft aan op welke wijze jij met mij betrokken bent. Nu hebben we gelukkig nog veel om te delen, en waar in het verleden mijn fysiek geen rol speelde, is het momenteel wel iets anders. Kijkend naar mijn mogelijkheden voel ik me geenszins beperkt. En waar ik zo regelmatig herinneringen koester, ook die zijn totaal niet uit te wissen. Dat neemt niet weg dat ik zo geregeld nog wel eens op pad ga. Niet de paden betreed die wij in het verleden mochten delen, meer een pad dat leidt naar de supermarkt. Of, om iets anders me te melden bij een pompstation dat op vrijdag andere prijzen hanteert dan gangbaar zijn. Maar wat is tegenwoordig nog gebruikelijk, laat staan gangbaar. Waar politici elkaar in de haren vliegen en waar ik melding maak op de Flessenpost Alkmaar omtrent de huidige graaicultuur. Graaiflatie het DvD woord dat uitverkoren is. Maar ook die andere column: dubbelklutsen.

Van Harte aanbevolen als je even pauze neemt!