BALLEN of BOLLEN?

Niet van dat benauwde. Er zijn immers personen die proberen alle ballen in de lucht te houden, waar Chinese kunstenaars dit met borden op een stokje proberen. Maar die treden vaak op in een circus en laten zich bedelven onder klaterend applaus. Dat zit er voor het beeld van vandaag niet in, hoewel Martin de schenker is van dit beeld. Waar hij het voor zijn lens heeft gekregen, een vraag die alleen hij weet te beantwoorden. Maar hij heeft mij een teken van leven gegeven, door simpelweg te bellen en aan te geven dat hij kennis heeft genomen van mijn boek. ‘VOOR HET SLAPEN GAAN’ de titel en nog steeds ben ik meer dan tevreden met het resultaat. Dat neemt niet weg dat de orders binnen stromen, je moet het nu eenmaal de kans gaan geven om het onder een groter publiek onder de aandacht te brengen, waardoor de vraag wie of dit boekwerk zit te wachten, enigszins onbelangrijk is gaan worden.

Gaat het immers alleen om mijn plezier of kan ik daar op termijn ook anderen mee in aanraking laten komen? Geenszins een gewetensvraag, maar meer een poging om van mij te laten zien. Te vinden op de FlessenpostuitSchagen, waar de FlessenpostuitAlkmaar met een ander stuk van mij aan de loop is gegaan. Waardoor mijn ballen tot slechts een tweetal zijn gedoemd.

Maar ook daar valt mee te leven!