accoord.

Goed, het heeft geen haast en wanneer het haast zou hebben gehad, was het waarschijnlijk niet dik voor elkaar. Hoewel, ook daar zijn vraagtekens bij te zetten. Morgen weer een dag waarop ik een flessenpost naar de redactrice ga sturen. Over sport nota bene, waar ik absoluut geen liefhebber van ben. Dat neemt niet weg dat Alkmaar nog steeds aan de weg blijft timmeren en dat er op termijn de nodige investeringen op het collegeprogramma komen te staan. Het gaat immers om vele tientallen miljoenen en op termijn ziet het ernaar uit dat, wanneer een nieuw kabinet aantreedt, er vele miljarden dienen te worden bezuinigd. Hetgeen dan onvermijdelijk tot hogere belastingen zal gaan leiden hetgeen de gemene burger dan weer op zijn bordje krijgt. Maar zover is het nog lang niet. Want waar de ene partij een voorstander van is, is de andere partij niet van plan om met een wetswijziging in te gaan stemmen. Bedrijven worden niet verplicht om gelijke kansen aan te gaan tonen. Iets uit de koker van de VVD en waar de Tweede Kamer een akkoord kon geven, gaat de Eerste Kamer daar niet mee accoord.

Senatoren, vandaar ook dat dit accoord zich met twee c’s gepaard gaat!