Laat ook even een reactie achter

Indien je een foto wilt verwijderen van deze website, neem dan meteen Contact met mij op.

Wat geweest is…

Wat geweest is komt vaak niet meer terug. Tenzij er sprake is van een herhaling. Ook wat zich herhaalt komt vaak in een andere bezetting weer in de lucht, gelijk ook het programma ter land, ter zee en in de lucht om een herhaling vraagt. Neen, geschiedenis is geen herhaling, het zijn de mensen die zichzelf herhalen. En voor wat betreft al die herhalingen is er bijkans geen sprake dat er nieuw licht over duistere zaken wordt verspreid. Of het moet zo zijn dat er documenten boven water komen, die voor die tijd het licht niet konden verdragen. Zoals het lidmaatschap van een gezelschap dat nog vele sporen achter heeft gelaten, en dat momenteel weer aanhangers kent.

Het noemen van namen is niet aan mij om als voorbeeld naar voren te brengen, maar dat het een bijzondere invloed kan hebben op mensen, ook dat staat buiten kijf. En over kijven gesproken, wat weten de huidige partijen niet voor argumenten naar voren te brengen om het vaderland van koers te laten veranderen. Het is dat ook Nederland een bepaalde cultus kent, wat zich met buitenlandse wijnen laat vergelijken. Gelijk ook bier een snelle opkomst kent, vooral wanneer dit speciale bieren betreft. Het feit dat Texels bier ook al door Heineken onder de hoede is genomen, zegt wat dat betreft voldoende.

Dus drink ik weer een overjarige Skuumkop! Met wel degelijk een alcohol percentage! Proost!