Auteur: Wik

Rijzen ten berge.

Iedere keer weer gaat er iets meer naar de knoppen. Neem nu bijvoorbeeld VanHoof, een fiets die niet voor iedereen was weggelegd. Innovatief tot op zekere hoogte, het gelijk wellicht aan hun zijde, alleen was het achteraf niet raadzaam om daar geld in te gaan beleggen. Maar ook dat is veelal achteraf. Zoals wel meer zaken achteraf niet geheel juist zijn geweest. Schijnbaar goed bedoelde adviezen die de wind even mee hadden en toen werden geconfronteerd met een fikse tegenwind. En waar de gevolgen op termijn niet altijd zichtbaar zijn. Je hoeft maar een willekeurige krant open te slaan en al die romnel komt je tegemoet. Of het nu gaat over zwerfvuil, statiegeld wat niet direct op het bonnetje zichtbaar is. Het pinnen dat het cash geld moet gaan vervangen, de tegemoetkomingen die op termijn worden afgebouwd, het feit dat het niet alleen de overheid betreft, maar dat ook andere mogelijkheden om geld te gaan verdienen, niet altijd het gewenste resultaat op gaan leveren.

Geen wegen die op termijn zullen worden onderhouden, bruggen die het af laten weten, het publiek dat zich opeens realiseert dat een kaartje voor een concert meer is gaan kosten. De drankjes die daar ook niet aan ontkomen en dat ook de restaurants laten zien dat de voorgaande prijzen de huidige prijzen ver overstijgen. En de noemers die van stal worden gehaald. En over stallen gesproken: het ‘woest aantrekkelijke’ van de uitkoop van boeren, ook dat zou weleens een grote vergissing kunnen zijn. Wat men voor ogen had, komt niet altijd overeen met de werkelijkheid. 120 % en voor de ander 100 % en voor een derde helemaal niets. Waar ambtenaren niet altijd serieus worden genomen, er klachten zijn omtrent de WOZ waarde van een huis en het meer en meer een ieder voor zich, dan de overheid voor allen.

Of wat te denken van de politiek? Je moet er niet aan gaan denken dat de Kamer opeens bevolkt wordt door lieden die zich met groot genoegen kiesbaar hebben gesteld, wel over bestuurlijke ervaring beschikken maar dit veelal op gemeentelijk niveau hebben ontwikkeld. Laat staan dat zij met een helicopter view zich buigen over het land. Tot de ontdekking komen dat een land veel groter is dan die gemeente, desnoods in die provincie naar voren kwam.

En waar is God?

Die bekijkt het geheel van boven af en denkt daar het zijne dan wel het hare van.

Want al die haren rijzen hen ten berge.