Jaar: 2023

Geenszins een BETOOG.

Het valt niet mee om een verantwoord essay in elkaar te zetten Want waar wordt verondersteld dat dit een verhaal wordt waarin voor- en tegenargumenten een rol dienen te spelen, zelfs aan die voorwaarde voldoe ik niet. Wat wel naar voren kan gaan komen is dat ik mogelijk andere wegen bewandel dan gangbaar zijn. En die andere wegen vallen te omschrijven als SJOUWEN, STOUWEN EN BOUWEN.

Dus doe ik een beroep op de lezer van dit geheel, wil niet zeggen dat ik er toch over heb nagedacht. In een volstrekt willekeurige volgorde verplaats ik me in een dier, het volgende onderwerp kan een menspersoon zijn en in het derde deel stel ik me voor als een persoon met een duidelijk, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dat ik stelling neem is niet direct zichtbaar, maar vaak gaat het erover dat wat niet gezegd wordt, wel duidelijk aanwezig is. Allereerst SJOUWEN.

Maar dat komt morgen aan de beurt. En waar deze vloed aan woorden naar voren komt, is te danken aan Kees die mij attendeerde op het feit dat de Volkskrant mensen uitnodigt om een essay te gaan schrijven.

En wederom voldoe ik daar niet aan.