Laat ook even een reactie achter

Indien je een foto wilt verwijderen van deze website, neem dan meteen Contact met mij op.

Wat is de…

wat is de verleden tijd van verleden tijd? En is deze voltooid dan wel onvoltooid? Of kan er sprake zijn van een voltooid verleden toekomstige tijd? Of misschien van een onvoltooid verleden toekomende tijd? Is het gepast om hier een balletje over op te gooien. Of dienen wij te volstaan daar geen vragen aan te gaan wijden?

Wanneer het verleden een rol speelt in het heden, zullen we ons niet druk hoeven maken omtrent de toekomst. Want dan is er geen sprake meer van een toekomende tijd. Want de tijd die je gegund is, daar zul je het in de regel mee moeten doen. Daar heb je geen wetten voor nodig, daar kun je bestaan in je zijn. Alsof dat zijn er iets toe doet. Nou, heel eerlijk gezegd wel degelijk.

Zo hoop ik straks een blik te kunnen werpen in mijn voltooid verleden toekomstige tijd. Onder een andere naam veelal door het leven gaand als een archief.


Ik hout je op de hoogte. Maar daar komt geen hout aan te pas.