Zwijgen

Als ik een vreemdeling zou zijn, kon ik dit niet weten. En dat is dan direct de grap; anderen zouden het kunnen weten en hielden stomweg hun mond. Ik ben een vreemdeling. Die ergens en nergens dwaalt. Opdat ik niet verdwaal. Maar stel je nu eens voor dat ik verdwaal. Ben ik, uiteindelijk, ergens onderweg, raak ik alsnog de weg kwijt. Dien ik mij te richten tot een ander: kunt u mij misschien vertellen waar ik mij bevind” Weet u misschien de weg van hot naar haar” Of van hem naar her” Chaos. Chaotische taferelen op mijn pad. En vluchten kan niet meer…
Het boek is getiteld Fotografie in het juiste perspectief. Deze ambitieuze en rijk geillustreerde publicatie voert u langs ‘s werelds meest iconische foto’s – de innovatieve beelden die onze voorstelling van onszelf en de wereld om ons heen in belangrijke mate hebben bepaald. In chronologische volgorde beschrijft dit boek de evolutie van fotografie als creatief medium, van periode tot periode, waarbij gedetailleerde tijdlijnen informatie bieden over de historische en culturele achtergrond.
En dan citeer ik met genoegen van David Campany de volgende zinnen.
Om de complete geschiedenis van de fotografie te vertellen moeten strikt genomen alle foto’s die ooit zijn gemaakt, worden beschreven, van de eerste probeersels uit de jaren 1830 tot de 30 miljard die tegenwoordig jaarlijks worden genomen. Aangezien dat onmogelijk is, moeten er keuzes worden gemaakt. Een fotografieoverzicht samenstellen is te vergelijken met fotograferen: het gaat om de kunst van het weglaten, waarbij beoordeling, selectie, vormgeving, aanpassing en herbeoordeling een grote rol spelen.
Ik had bij deze inleiding voor woorden kunnen kiezen, koos echter bewust voor zinnen. Bewustzin in zekere zin. Bij zinnen zijn, wanneer bewustzijn de zinnen weet te prikkelen. Zinnenprikkelend. Hetgeen dan weer slaat op het feit dat ik bewust dit keer afzie van die beelden. Want beelden zijn, op jaarbasis, in een grote mate aanwezig. 30 miljard op jaarbasis. En dat kunnen er hooguit nog meer gaan worden. 60 miljard binnen afzienbare tijd. 100 miljard binnen de volgende vijf jaar. Waarbij de bedragen die met de euro gemoeid gaan in een vergelijkbare bodemloze put dreigen te verdwijnen. En van al dat geschoten goed is het slechts een enkeling die mondiaal rond gaat. Waar ieder dan wel weer een beeld bij heeft. Van die vreemdeling. Waar ik mijn entree mee maak. En dat verwondert mij. Dat onthutst mij. Dat raakt mij zo, dat ik er dit keer weer het zwijgen toe doe…