Zoveel te doen, ik heb nog…


IMG_3127
Het Kanaal. Nee, dat is niet correct! Het Noord-Hollands kanaal. Dat komt meer in de richting. Een noord/zuid verbinding tussen Den Helder en Amsterdam. Het alternatief toen de Zuiderzee nog zee was, er geen sprak kon zijn van het Noordzeekanaal en er hordes arbeiders nodig waren om dit kanaal met de hand te graven, kruiwagens de vette klei aan de kanten deponeerden en zij vervolgens in armoedige onderkomens hun weg vervolgden. Vandaag een stoet van oude, historische schepen de mogelijkheid biedt om morgen naar Den Helder te varen. Historische bedrijfsvaartuigen. Dit mij weer de mogelijkheid bood om daar aandacht aan te schenken, hetgeen ik dan ook met volle overgave deed. Een beetje rond de Bierkade vertoeven, de Turfhaven (voor heen Turfmarkt) te aanschouwen alwaar een ‘gesamtkunstwerk’ op een ponton voor anker ligt en waar de wind tegen de veren instrijkt.


IMG_3066


IMG_3086
Voorwaar een aandoenlijk schouwspel wanneer een reiger zich als toeschouwer manifesteert, alvorens de vleugels uit te slaan. Dat daaraan een fotowedstrijd is gekoppeld, een reden om juist daar te vertoeven, want vertoeven doe ik gaarne. Morgen vertrekt de stoet weer richting de kades van Willemsoord, alwaar zo’n tweehonderd schepen worden verwacht. De oude Rijkswerf,opgestuwd in de ‘vaart der volkeren’ dit keer met de vaart erin. Een doorvaart als het ware in tegenstelling tot een doorstart die de afgelopen jaren regelmatig de krant heeft gehaald. Ook nu weer niet veel meer dan een impressie, waarbij ik hoop dat de foto’sook dit keer voor zichzelf spreken. De reiger, het kunstwerk en niet in de laatste plaats de heer Kees Boschman. Een stuurman aan de wal, die poogt de rondvaartboot langszij te brengen.


IMG_3081


IMG_3109
Ik vind het op zich wel ‘geinige’ foto’s. Al was het alleen maar om de dagelijkse gang der dingen even te doorbreken. En wat, gelijk in veel andere situaties, een beduidende rol speelt: ook nu nam ik weer de gelegenheid te baat om mijn blik als uitgangspunt te nemen. Hetgeen mogelijk voor de bekende vraagtekens borg kan gaan staan….