Zorgtaal in herfstkleuren


iGer.nl

Op sterven na dood. OP STERVEN NA DOOD! Op sterven na dood. OP STERVEN NA DOOD!

Lijkt mij duidelijk. Maar het staat er ook zo duidelijk. Daar is niet omheen te lezen. Lees er dan ook niet omheen. Kijk gewoon recht in de ogen van de dood en geef je over. Juist dan komt er een einde aan dat leven. Jouw leven. Rest je slechts de dood. Ben je van alles af. Geen huis, geen plek onder de zon, geen toekomst noch een verleden. Wacht je slechts het niets. En wat het niets inhoudt weet geen sterveling. Tenminste…

‘Het eind van uw zorgcarri”re’ door Floor Ligtvoet en Frouke Tamsma
Den Haag ” Op sterven liggen in een verpleeg- of verzorgingshuis doen mensen niet meer. Ja, het komt nog vaak genoeg voor, helaas, maar het wordt tegenwoordig anders genoemd. Een beleidsmedewerker van zorgondernemersorganisatie ActiZ spreekt liever van mensen die het ‘einde van hun zorgcarri“re hebben bereikt.’
“Pardon” Een carri“re” Ik zou extra gekwetst zijn door die formulering”, reageert Johan van Hoorde van de Nederlandse Taalunie, specialist in eenvoudig taalgebruik. Hij noemt het heel ongepast om bij stervende mensen van carri“re te spreken. Mat taal kunnen lastige, pijnlijke zaken worden verbloemd en verdoezeld. Het dragen van incontinentiematerialen klinkt een stuk aantrekkelijker in de oren van veel ouderen dan een luier om hebben, ook al is dit feitelijk wel zo.
In de psychiatrie worden mensen sinds enkele jaren ‘gesepareerd’ in plaats van ‘ge“soleerd’. Maar de zogeheten separeercel is identiek aan een isoleercel. Het bevat hetzelfde kleine matras, het scheurhemd en de kartonnen po. Overigens is het normale, neutrale woord ‘pati“nt’ ook steeds vaker uit den boze. Meer en meer zorgorganisaties spreken tegenwoordig over cli“nten. Bij de mbo-opleiding tot verzorgende leren de studenten (voormalige leerlingen) een pati“nt steevast ‘zorgvrager’ te noemen.

” En als je zorg vraagt kan hooguit een zorg verlener zorg gaan bieden. Geen hulpverlener die aan je bed komt te staan. Maar iemand die ooit geleerd heeft om basiszorg te verlenen. Dit terzijde. “

Dit wekt de suggestie alsof de vraag naar zorg vrijblijvend is. De term zorgvrager is verzonnen om niet de ziekte, maar de eigen regie van de pati“nt voorop te stellen. Een ander woord is budgethouder. Opnieuw zo’n krachtige term om te laten zien dat de pati“nt de touwtjes stevig in handen heeft. Maar het leidt de aandacht ook af van het feit dat het in de meeste gevallen om zeer ernstig zieke mensen gaat. Net zoals een gehandicapte geen gehandicapte meer mag heten, maar iemand met een beperking wordt genoemd. Nog mooier is het, als het helemaal wordt omgedraaid en aan een gehandicapte gerefereerd wordt als ‘iemand met mogelijkheden.’

De warmte is uit de zorgtaal verdwenen, stelt Marinus van den Berg, pastor in het Rotterdamse verpleeghuis Antonius IJsselmonde vast. “In de laatste twintig jaar zijn we in de zorg gaan spreken met woorden en taal uit de wereld van de economie en het bedrijfsleven. En het wordt steeds erger.”Een taal die hem doet denken aan een ‘groot warenhuis.’ “Je vergeet bijna dat we een groot warenhuis vrijwillig bezoeken, maar dat we van zorg aanhankelijk zijn.


iGer.nl

Een stuk uit de Alkmaarsche Courant. En gelijktijdig nog een ander artikel wat ik je niet wil onthouden.

Website toont waar belasting naartoe gaat

Den Haag ” Consumenten kunnen met “”n klik op hun muisknop zien hoeveel belastinggeld zij in 2012 bijdragen aan posten als onderwijs, defensie en natuur. Belastingbetalers hoeven daarvoor op de nationale begrotingswijzer, die gisteren in het leven is geroepen, alleen maar hun jaarsalaris in te voeren. Iemand met een inkomen van 33.000 euro betaalt ongeveer 12.300 euro aan belasting per jaar, berekent de website. Dat komt neer op 33,71 euro per dag. Hiervan gaat bijna een tientje op aan gezondheidszorg en krap 4 euro aan onderwijs en wetenschap. De posten cultuur en migratie krijgen van iemand met een modaal inkomen respectievelijk 25 cent en 14 cent per dag. De begroting voor 2012 staat vooral in het teken van bezuinigingen. Op de begrotingswijzer kunnen mensen aangeven op welke posten er volgens hen bezuinigd moet worden.
Zorgcarri“re, zorgondernemersorganisatie, incontinentiematerialen, scheurhemd, zorgtaal, begrotingswijzer, woorden die van een rode golf worden voorzien. Woorden die mogelijk bijdragen aan de verloedering van de Nederlands Taal. Om dan een uitsmijter aan deze dag te gaan koppelen, kan het volgende van belang zijn:
Oppositie kraakt troonrede en verwijt kabinet ‘bangmakerij’

‘GEBREK AAN LEIDERSCHAP EN LEF’ ‘Gebrek aan leiderschap en lef’ ‘gebrek aan…

maar dat zal volgend jaar waarschijnlijk duidelijk gaan blijken!


iGer.nl