Zorg voor gezondheid!

Natuurlijk spreekt een holistisch mensbeeld eenieder aan. Het geheel is nu eenmaal meer dan de som der delen. En waar de een kiest voor een chakra-model, kiest een ander voor een beeld dat uitsluitend gaat over het lichaam en de geest. Maar nu doet zich een andersoortige ontwikkeling voor. Waar in de regel wordt gesproken over gezondheidszorg ontstaat nu een tendens om te gaan spreken over zorg voor gezondheid. En ontkomt men er niet aan om over de verschillende facetten die de mens typeert uitgangspunten te formuleren. Want wat te denken over een diagram ten aanzien van het dagelijks functioneren, het stilstaan bij de verschillende lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden, zingeving, het sociaal maatschappelijk functioneren dan wel de kwaliteit van leven” En het scoren hieromtrent, opdat een kwalificatie van zijn in kaart valt te brengen. Eerlijk gezegd spreekt mij dit model wel aan. Het dwingt je als het ware om jouw zijn op zeker moment in kaart te brengen. Waarbij juist deze uitgangspunten een rol kunnen spelen in de mate van ziek zijn dan wel beter zijn in vergelijking met een eerdere situatie. En waar kwaliteit van leven in de regel voer is voor discussie, waar zingeving als een vanzelfsprekendheid kan worden beschouwd, sociaal maatschappelijk functioneren als een aanvaard uitgangspunt kan worden gezien en waar eenzaamheid een niet onbelangrijke rol in het geheel speelt, zijn het niet direct de klachten en de kwalen die een hoofdrol in het geheel van de mens op de voorgrond staan. Natuurlijk heeft de mens recht op het uiten van ziek en zeer, maar wanneer er aandacht wordt besteed aan die verschillende onderdelen valt mogelijk het stilstaan bij de mogelijkheden die zich nog voordoen, een verbetering van diezelfde gezondheid te verwachten. En juist dat aspect spreekt mij in het bijzonder aan. Mag en kan ik tevreden zijn. Mag ik geregeld geluk ervaren” Mag ik ma af en toe zielig vinden en ben ik in staat om mijn mening of idee naar voren te brengen. Neen, ik hoef niet meer zo nodig de 100 meter in dertien seconden af te leggen, ik ben me bewust dat niet alleen ouderdom met gebreken komt en als ik ziek ben, dan hoeft er niet direct een dokter aan mijn bed te komen. Dan zal ik ook grijpen naar middeltjes die in het verleden ook nog weleens voor een verbetering zorg hebben gedragen een kop bouillon, een gebakje dan wel een snoepje als troost. Dan laat ik me lekker verwennen gelijk ik als kind heb gekend. En zal ik zelf wel het besluit gaan nemen om mijn bed uit te komen, de telefoon te pakken en te zeggen tegen anderen hoe het op dit moment met mij is gesteld…


IMG_9949


IMG_9950


IMG_9951


IMG_9952