Zomaar even deel VI

Zondag, 13-08-2017.
Marcel Verschut heeft het genoegen om de zondag voor zijn rekening te nemen. En omdat het kader nog steeds die Geriatrische zorgvrager betreft kan het haast niet anders dan dat zijn bijdrage: OUD EN VERSLETEN zal zijn.
Je bent oud en versleten / 9 van de 10 keer word je vergeten. / Van de een krijg je pillen, een ander wast je billen / het lopen gaat ook niet meer zo goed, je vraagt je / af waarom je het nog allemaal doet. // Het enige wat je nog echte belangrijk vindt om te / weten, is wat je die dag gaat eten. // En al zijn er nog zoveel mensen die voor je zorgen, je vraagt je steeds weer af, komt er nog een morgen // Het uiteindelijk moraal van dit verhaal: ik heb nog / maar een fantasie: ‘ik wil euthanasie!’ En wanneer er sprake zou kunnen zijn van een voltooid leven kijk dan niet vreemd op wanneer de SGP daar een stokje voor steekt!


IMG_7212


IMG_7213