zo halverwege

I.
‘Degene die jou dit aangedaan heeft, zal geen goede dood sterven.’
De uitleg. Zie het als volgt: je wordt oud, je zonden hebben zich gestaag opgestapeld, maar je kunt je met de beste wil van de wereld niet voorstellen hoe je anders had moeten doen, gezien de zielige kaarten die het Noodlot je bij je geboorte heeft toebedeeld, en nu moet je gaan nadenken over de onvermijdelijke karmische afrekening: jij denkt dat d”t leven moeilijk is geweest”
Zie je die man zonder benen in zijn afschuwelijke karretje op de stoep staan bedelen” In zijn vorige leven is hij nauwelijks zo slecht als jij bent geweest, wel, hij was een heilige vergeleken bij jou.
Bij ons onthult het verwijderen van de sluier van het ego ons op het moment van de dood de werking van het karma in heel zijn genadeloze grootsheid: zie die horrelvoet in je volgende leven, die is afkomstig van toen je die overtreding beging tegen je beste vriend op het voetbalveld; zie je die uitstekende tanden van het formaat grafstenen, dat is jouw cynische gevoel voor humor; zie je die vroege dood door leukemie: dat is jouw hebzucht. Als je een goede dood sterft, ga je gracieus over in een beter lichaam en een beter leven. De consequenties van een slechte dood zijn moeilijk te overzien. Jij zult geen goede dood sterven is een machtige vervloeking; het doet krijg de klere klinken als een zegening.

Uit: Bangkok 8, John Burdett, blz. 111

20090428-1240948165N2804politie1156

II.
‘Wij houden van tradities!’
Van pakjesavond tot het plaatsen van een Abrahampop.
Van klompendans tot koekhappen. Van ‘Koninginnenach’ tot kofferbakmarkt.
Van het één overgaand naar de ander. Traditio. Latijn en staat voor overhandigen.
Het overhandigen van erfgoed. Van het ‘dragen van elkanders lasten’ tot het verlenen van overdadig vrijwilligerswerk. Zonder JUW hulp, JUW steun en daar dan weer de afkoopsom van. Bol van tradities delen wij cultuur.
Voor een belangrijk deel een Westerse, Christelijk geori”nteerde cultuur met Joodse invloeden
en Midden Oosterse mogelijkheden. Al was het maar een buikdans, of de slanke den die minaret heet.
Het leven echter, begint met vergeten.
En dat is dan weer voordelig. En ook weer niet.
Want als Alzheimer de tol gaat opeisen…
Zelfs ons geheugen heeft zo zijn eigen idee”n over wat moet worden gekoesterd en wat wel weg kan.
Zo legt je geheugen alleen de meest recente edities van het uiterlijk van anderen vast.
Voor de rest zul je je moeten behelpen met foto’s…

Uit: Kroniek, jaargang 59, voorjaar 2009

III.
‘De dood in beeld’, over het doorgeven en herinneren
bestaan van 1.800 mensen weer erkend
naamlozen krijgen hun naam terug
Zonder steen, zonder naam, zonder zichtbare herinnering.
Op het terrein van landgoed De Grote Beek van GGzE te Eindhoven zijn
1.800 patiënten naamloos begraven. Alsof ze nooit hebben bestaan.
Op 15 december 2008 onthulden een bewoner van De Grote Beek en een wethouder van de gemeente Eindhoven het herinneringsmonument voor 1.800 patiënten van het voormalige
Rijks Krankzinnigengesticht en de voormalige Rijks Psychiatrische Inrichting (R.P.I.)
Initiatiefneemster Karin Bonewald van het Cli”ntenbelangenbureau van GGzE was blij met de hoge opkomst.
‘Wat is het mooi als je ziet dat zo’n 200 mensen aanwezig waren. Buurtbewoners, nabestaanden en andere ge”nteresseerden waren onder de indruk. We zijn blij dat we dit samen hebben kunnen doen.
Nu kunnen nabestaanden hun dierbaren eindelijk zichtbaar herdenken en wordt hun bestaan weer erkend.’

Uit: Kroniek, jaargang 59, voorjaar 2009

Daarnaast de appel & de boom
Dochter Suus vertelt over haar vader Karel Willem Ruis:
‘op een verjaardagsfeestje verscheen hij in glitterpak.’
BROOD HEER

U wijst mij af,
Mijn Heer
ik eet Uw brood
uit Uwen hand
ken ik mijn trots
en zo U mij gebiedt
zo blijf ik bij U

trouw, de hond
blikt smekend
naar zijn Baas
omhoog, Hij laat
de riem reeds
knallen, de flanken
van de hond, ineen
gedoken, blikkeren
zijn tanden.

Uw macht reikt ver
Mijn Heer, weet
dat het flikkeren der
tanden de grens van
Uw macht

breekt
gelijk een schakel
die Gij dacht
te hebben macht
kent
eigen grenzen.

En de boodschap voor vandaag: Leef het Leven!
Namens de DELA

1.000.000 leden

1.000.001 over leden

20090428-1240948290N2904fiets1154