Zaterdagavond, ja, jaaaa

Een duivels dilemma: terwijl mijn inkomen daalt, stijgt het niveau van de zeespiegel. Nu heb ik geen flauw idee hoe of de wet van de communicerende vaten zich in deze verhoudt, ga ik er voor mijn gemak maar van uit dat dit gegeven niet geheel en al van toepassing is en heb ik geen idee wat de veronderstelde storm van de afgelopen week voor invloed heeft gehad op de klimaatverandering, toch neemt dat niet weg dat ik vandaag weer eens het besluit heb genomen om wederom niet met mijn neus uit de deur de lucht van buiten tot mij te nemen. Ik houd het vandaag bij een warme douche, opdat die koude de gelegenheid krijgt om een bepaalde ondernemer met zijn neus op de feiten te drukken. Voor zover er van feiten sprake is. Zo’n dag waarop gramstorigheid aan de ene kant en wat labbekakkerigheid aan de andere een poging waagt om een balans in mijn zijn van toepassing te maken. Maar eigenlijk is het niet opportuun welke onzin ik uitkraam, de kans dat dit bericht gelezen zal worden is navenant klein. Op de vraag hoeveel volgers dan wel vloggers ik heb, blijf ik in de regel het antwoord schuldig. Dat neemt niet weg dat ik opensta voor kunst in het algemeen en niet direct te plaatsen kunst in het bijzonder. Het is dan ook dat de kranten melding maken van kunst die er tegenwoordig toe doet en dat ik nalaat om daar mijn licht bij op te gaan steken. Ik houd het immers in de regel bij wat onschuldige plaatjes waarvan de indruk als nadruk op de bijdruk van de opdruk ertoe kan doen. Hetgeen de voordruk dan wederom zou kunnen beinvloeden. Opmerkelijk nog steeds dat ik geen idee heb waar de mogelijke puntjes die bij de i vanzelfsprekend zouden kunnen zijn, zijn gebleven. Het is als het antwoord dat met die westerstorm alsnog in de binnenlanden van dit land tegen een boom zijn aangewaaid, waardoor niet alleen de kruin, maar ook de stam tegen de vlakte is gegaan. En dan te bedenken dat het de onverstoorbaarheid van de genoemde vogels totaal niet heeft gekwetst… voor vandaag weer voldoende onzin uitgekraamd kan het hooguit voldoende zijn te constateren dat het wederom zaterdagavond is en dat een ja, ja daarop een vanzelfsprekend vervolg wordt!


IMG_0042


IMG_0043