wt tl vrmg wat taal vermag


iGer.nl
Want stel JU NU eens voor”
Als JU het NU voorstelt heb JU grote kans dat JU met een schuin oog en een ietwat meewarige blik bekeken wordt. Dat komt er dan van als JU NU het NU voorstelt. ‘Ik ben er toch!’, zou iemand kunnen zeggen. En ook daarin heeft de ander dan weer gelijk.
Een entree naar de dag van gisteren. Een dag waarop Bob de Mon voor een veelkoppig publiek een lezing hield over Bello. In het Regionaal Archief nota bene. En Ria vergezelde mij. Zaten we zomaar samen naar het ge”llustreerde praatje van een begenadigd spreker te luisteren. En te kijken hoe of deze man in een tijdsbestek van twee keer drie kwartier, niet allen de zaal weet te boeien, maar ook in sneltreinvaart door de eeuwen heen weet door te razen. Van tweeduizend jaar voor de huidige tijdstelling, tot het moment waarop de nieuwe Bello in Hoorn zijn 1 miljoenste kilometer aflegde. In gewone mensentaal. In tegenstelling tot het regeerkkoord.


iGer.nl
‘De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorie”n.’
Als ik niet beter zou weten denk ik dat het gaat om een vorm van ruilverkaveling. Gebieden die aan de een behoren en door ruilen aan de ander kunnen gaan toebehoren. En we spreken dan over 2018. 2018! Regeren is veelal vooruitzien, edoch teveel vooruitzien kan belemmerend werken naar een schijnbare toekomst. De andere vraag is of deze toekomstvisie slaat op de landbouw, akkerbouw dan wel veeteelt of mogelijk kassenbouw. Misschien heb ik het wel helemaal mis en slaat deze zin wel op de noodzakelijke bouw van nog meer woningen, nog meer lichtvervuiling dan wel horizon verwoesting.
Of wat te denken van het volgende: ‘Er komt meer focus en massa in de subsidies, onder meer voor topgebieden.’ Gaat dit over de kunst” Cultuur misschien” De grote afrekening van wat die linkse cultuur elite als hobby heeft doen uitleven. Want die vraag doemt op. Is kunst een hobby van deze club of is kunst een inspanning om de leefwereld van mensen te vergroten” En daar valt moeilijk een eenduidig antwoord op te geven. Althans niet in de zin dat kan worden volstaan met slogans en oneliners.
Het gaat omtrent het regeerakkoord ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid.’ In 46 kantjes geven CDA en VVD aan waar het in de komende vier jaar naar toe moet. Maar hoe is het met de leesbaarheid, vragen taalkundige Jaap de Jong en publicist Jan Kuitenbrouwer zich af.
Jaap de Jong, lid redacteur van het Maandblad Onze Taal, en docent moderne retorica en journalistiek aan de Universiteit van Leiden. “Met slogans en oneliners als ‘Lik op stuk en vandalen laten betalen’, ‘niet de tekentafel maar de mens staat centraal’ en ‘we schrijven niemand af maar spreken iedereen aan’,” wordt zichtbaar dat een tekstschrijver aan het werk is geweest. En dat wat later de ambtenaren mogelijk de macht hebben gegrepen. En dat van alle ministeries een bijdrage is opgenomen. Ministers komen en gaan, ambtenaren houden de boel draaiende en voordat de ene minister zijn of haar hielen heeft gelicht, zal de volgende minister tegen het licht gehouden worden. En zijn het slechts wat varianten die ervoor zorgen dat de boel blijft draaien zoals het altijd zal blijven draaien. En zal de uitspraak van weinig nieuws onder de zon mogelijk door een opkomende maan worden verschalkt.


iGer.nl
Zoals de plaatjes van vandaag. Iedere keer opnieuw diezelfde vuurtoren. In het licht van een ondergaande zon. In Zeeland. Met iedere keer een kleine variant. Een deel van een zweefvliegtuig. Het staartgedeelte. De maan. Binnen een poep en een scheet een van links naar rechts achter de vuurtoren langs. Zo snel kunnen dingen gaan. Zo snel gaat het niet in mijn leven. Soms gelukkig niet en af en toe kan het mij niet snel genoeg gaan. Dan heeft het er veel van dat de dingen waar het in het leven omdraait door trivialiteiten worden onderuitgehaald. En dan ontstaat de onduidelijkheid. Of het misverstand. Of de verkeerde reactie. En juist dan begint dat andere gevoel: op het juiste moment de verkeerde opmerking maken, het niet onderkennen van hoofd- en bijzaak. En daar ben ik heel goed in. Tenminste, daar heeft het veel van als het hier weer eens begint te roken…
En dan zou ik weer aan het volgende moeten denken:

herinner je gisteren,

droom van morgen,

leef vandaag!

Misschien voor mezelf als een mantra herhalen…
Ik weet het niet, ik weet het vaak niet. Ik weet alleen wel dat ik het niet weet. Huldig deze zekerheid. Om mijn zijn te bestendigen. Om dagen bewust te zijn. Bewustzijn. Ga heen en keer weer. Het heen en weer.
Als een onderdeel in dit geheel van zijn. Opdat ik grip houd. Op variaties van de verschillende situaties.

KEERom

Met een vaart

nadert het kanaal

weet ik net

te ontglippen

het rempedaal

weigert

het plaveisel

geplaveid

als ik voor

mij kijk, een

weg voor

uit, verdwijnt in

blauwe lucht;

ik huiver niet

wordt voort

gedreven

en waag mij

naar de horizon.


iGer.nl

Kere weer om, reuze, reuze,

Kere weer om, reuze trom!