Woensdag 1 augustus 2012

Voorbereiding!
Kijk, het is vrij simpel. De eerste dag van de komende maand. En het ziet er zowaar naar uit dat ik de komende dagen elders kom te frequenteren. Voor zover dit woord in deze context van toepassing kan zijn. Nu weet ik wel dat het woord frequentie een bepaalde golflengte kan gaan inhouden, maar het zou ook zomaar kunnen dat dit woord, door mijn niet altijd te volgen taalgebruik dit keer in een keer op zijn plek valt. Het is dan ook de loss grond die mij roept. De Schinnen en de Geulen die het Gulpen laat smachten naar het bier waardoor Alfa ooit beroemd is geworden. Of was het meer het omgekeerde” Eerst Alfa en daarna pas Alfa” Een van de lekkerste bieren die ik mij kan heugen” Het kan dus geen kwaad mij daar, in geestelijke zin, op voor te gaan bereiden. Het kan ook geen kwaad mij allereerst in Venlo te vervoegen (tenslotte wordt het heel dubieus of ik een volgende Floriade nog zou mogen meemaken, gezien mijn huidige fysieke gesteldheid) en dat deze dan enigszins in mijn pocket zou kunnen komen is, al dan niet terecht, nog even mooi meegenomen.
Zo zou ik, gezien deze inleidende woorden, ook kunnen besluiten om de carrousel, die juist de afgelopen maand voor enige regelmaat heeft mogen zorgen, opnieuw wat leven in te blazen. Juist in die mallemolen van het leven kan het haast niet anders dan dat tijd en omstandigheid geregeld om enige bezinning vragen. Zeker als de neus gericht wordt op het zuiden des lands, in deze Limburg. Limland voor mijn intimi, waar ik dit keer lezers mijner berichten onder schaar. Tenslotte dien ik ook ergens te beginnen.
Welnu als inleiding naar de aankomende dagen, dewelke ik dit keer onder gezegende omstandigheden denk door te kunnen brengen, zal het genoegen ook dit keer geheel aan mijn zijde komen te verkeren. En opdat zaken altijd wel kunnen verkeren, hoop ik daar, te gelegenertijd nog op terug te kunnen komen. Het kan haast niet anders dan…